بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويندبهارى وشدوگل آمدودى رفت مابى تونديدم،كه كى آمدوكى رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسيد:دوستم دارى؟ گفتم:آره... گفت:چقدر؟ گفتم:ازاينجاتاخدا... اشك توچشماش جمع شدوگفت:مگه الان نگفتى كه خداازهمه چيزبه مانزديكتره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبى دارى به وسعت هفت دريا بى نهايت آسمان،بهت حق ميدم دلت برام تنگ نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم ميخواد يكي ازم اجازه بخواد، كه بياد تو تنهاييم... و من اجازه ندم! و اون بي تفاوت به مخالفتم بياد تو وآروم بغلم كنه و بگه:مگه من مردم كه تنها بموني...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته زیر"گنبد کبود"دوتا رفیق بودن و کلی حسود.تقصیر همون حسودا بود که حالا شده یکی بود یکی نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر او برای تو ساخته شده بود!من برای تو ویران شده بودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردلي، هرچنددوري ازنظر/ خرم آنروزي كه بازآيي زدر/ باتو ماراخوشترين ديدار باد/هركجا هستي خدايت يارباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهم یک غروب سرد بود, سرنوشتم جاده های درد بود, از میان برگ های سبز باغ , قسمت من برگ های زرد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت را میخواهم ، به باد هم التماس میکنم ، خدا که جای خود دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال قلبم چون از تو جان گرفته / نبض وجودم از تو خط امان گرفته / خوشا به حال جانم که مرگ او غم توست / برای وصف رویت قلب زبان گرفته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر می کشــی و وای بـه حـال پـرنده ای کز پشــت میـله هــای قفـس عـاشقــت شـده اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن: منتظر نباش کسی بیاد که دنیا را بهت بده ....دعا کن کسی پیدا بشه که تو را به دنیا نده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختش را ندارد جمله ی کوتاهیست که هر کسی لیاقت شنیدنش را ندارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ندانم كه كيم،من فقط ميدانم كه تويي شاه بيت غزل زندگيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي قلب شكسته ام رانشنيدي،حالا كه تنها شدي مرا ديدي،ديگرنه ظالمم نه عاشق،رسواي عالمم، چون دل از من دزديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كهنه دلي دارم در دستانت،همين دل شد اسير چشمانت،عشقت همچون شمعي سوزناك،آتش ميزند بر تن اين عاشق بي تاب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويندبهارى وشدوگل آمدودى رفت مابى تونديدم،كه كى آمدوكى رفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازم پرسيد:دوستم دارى؟ گفتم:آره... گفت:چقدر؟ گفتم:ازاينجاتاخدا... اشك توچشماش جمع شدوگفت:مگه الان نگفتى كه خداازهمه چيزبه مانزديكتره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبى دارى به وسعت هفت دريا بى نهايت آسمان،بهت حق ميدم دلت برام تنگ نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم ميخواد يكي ازم اجازه بخواد، كه بياد تو تنهاييم... و من اجازه ندم! و اون بي تفاوت به مخالفتم بياد تو وآروم بغلم كنه و بگه:مگه من مردم كه تنها بموني...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته زیر"گنبد کبود"دوتا رفیق بودن و کلی حسود.تقصیر همون حسودا بود که حالا شده یکی بود یکی نبود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر او برای تو ساخته شده بود!من برای تو ویران شده بودم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردلي، هرچنددوري ازنظر/ خرم آنروزي كه بازآيي زدر/ باتو ماراخوشترين ديدار باد/هركجا هستي خدايت يارباد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهم یک غروب سرد بود, سرنوشتم جاده های درد بود, از میان برگ های سبز باغ , قسمت من برگ های زرد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عطر تنت را میخواهم ، به باد هم التماس میکنم ، خدا که جای خود دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به حال قلبم چون از تو جان گرفته / نبض وجودم از تو خط امان گرفته / خوشا به حال جانم که مرگ او غم توست / برای وصف رویت قلب زبان گرفته .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر می کشــی و وای بـه حـال پـرنده ای کز پشــت میـله هــای قفـس عـاشقــت شـده اســت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن: منتظر نباش کسی بیاد که دنیا را بهت بده ....دعا کن کسی پیدا بشه که تو را به دنیا نده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم هدیه ایست که هر قلبی فهم گرفتنش را ندارد قیمتی دارد که هر کسی توان پرداختش را ندارد جمله ی کوتاهیست که هر کسی لیاقت شنیدنش را ندارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ندانم كه كيم،من فقط ميدانم كه تويي شاه بيت غزل زندگيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداي قلب شكسته ام رانشنيدي،حالا كه تنها شدي مرا ديدي،ديگرنه ظالمم نه عاشق،رسواي عالمم، چون دل از من دزديدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كهنه دلي دارم در دستانت،همين دل شد اسير چشمانت،عشقت همچون شمعي سوزناك،آتش ميزند بر تن اين عاشق بي تاب