بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــا هــــم کـه قَدمــــ میزنیـــــــم حســــودے اَش میشـــــود آفتـــابـــــــ ! نــه کــه هیـچ گـــاه قــــدم نــزده استــــــ بــــا مـــــاه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاقی در این عکسها خوب نمی افتد وقتی تو پشت دوربین ایستاده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضـَــرورَت بوבَنــَـت هــَمیشگیسـت  فـَرقــے نـمے ڪُنــَــב ...  چـِـهـ בَر ڪِنــارِ مـَטּ  چـِـهـ בَر خـاطِـرِ مـَـטּ ...  تَقــــבیҐ بــهـ عِشقَـــҐ :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،  چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،  خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید میدونست زندگی ادمابه اون بستگی داره اگه نباشه ماهم نیستیم بازم غروب میکرد . . . ادما اگه بدونن بهشون نیاز داریم قاطی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون پسری که سر دوراهی رفیق و عشق گیر نکرد و بدون درنگ رفت رفیقشو بغل کرد  و سلامتی اون دختری که وقتی اینو دید خودشو از اونا دور کرد تا مبادا رفاقتشونو خراب کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت گل بخندید که از راست نرنجیم ولی  هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را خیلی کوچیک می بینم که بخوام بگم یه دنیا دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیـــا ... فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..، وقتے که در شفافیتش ........ بازتاب عکس خـــودم را میبینم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بعدازتورا هرگز نخواهم شمرد.... تاهمیشه بگویم: ......همین دیروز بود......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،  چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،  خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ گل پژمرده کردی ، رو ز کس در هم نکش من هم از غیرت گذشتم گو تماشایت کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اتفاقی ردبشی  ازکوچه های دلخوری  ب روم نیارم ک چقد  میخوام ک ازپیشم نری  هربار با شنیدنِ  صدای تو آروم شدم  حتی واسه ی رفتنت  پیش همه،محکوم شدم.... "تمومِ دلخوشیم تویی نفسِ زندگیم،دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید میدونست زندگی ادمابه اون بستگی داره اگه نباشه ماهم نیستیم بازم غروب میکرد . . . ادما اگه بدونن بهشون نیاز داریم قاطی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــیچی تو دنیـــــــا .. به اندازه بغل محکم و عاشقانه.. کـــسی کــه دوســــتش داری .. به آدم آرامــــش و امنـــیت نمیــده !!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــا هــــم کـه قَدمــــ میزنیـــــــم حســــودے اَش میشـــــود آفتـــابـــــــ ! نــه کــه هیـچ گـــاه قــــدم نــزده استــــــ بــــا مـــــاه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاقی در این عکسها خوب نمی افتد وقتی تو پشت دوربین ایستاده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضـَــرورَت بوבَنــَـت هــَمیشگیسـت  فـَرقــے نـمے ڪُنــَــב ...  چـِـهـ בَر ڪِنــارِ مـَטּ  چـِـهـ בَر خـاطِـرِ مـَـטּ ...  تَقــــבیҐ بــهـ عِشقَـــҐ :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،  چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،  خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید میدونست زندگی ادمابه اون بستگی داره اگه نباشه ماهم نیستیم بازم غروب میکرد . . . ادما اگه بدونن بهشون نیاز داریم قاطی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اون پسری که سر دوراهی رفیق و عشق گیر نکرد و بدون درنگ رفت رفیقشو بغل کرد  و سلامتی اون دختری که وقتی اینو دید خودشو از اونا دور کرد تا مبادا رفاقتشونو خراب کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت گل بخندید که از راست نرنجیم ولی  هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا را خیلی کوچیک می بینم که بخوام بگم یه دنیا دوست دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیـــا ... فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..، وقتے که در شفافیتش ........ بازتاب عکس خـــودم را میبینم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهای بعدازتورا هرگز نخواهم شمرد.... تاهمیشه بگویم: ......همین دیروز بود......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و غم انگیز ترین لحظه ی عمر من ،  چند سال بغض سنگین گلویم بود که صادقانه ،  خنده ی احمقانه ی تو سنگین ترش می کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب ِ جهان و جنگ دنیا به کنار بحران ندیدن تو را من چه کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باغ گل پژمرده کردی ، رو ز کس در هم نکش من هم از غیرت گذشتم گو تماشایت کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش اتفاقی ردبشی  ازکوچه های دلخوری  ب روم نیارم ک چقد  میخوام ک ازپیشم نری  هربار با شنیدنِ  صدای تو آروم شدم  حتی واسه ی رفتنت  پیش همه،محکوم شدم.... "تمومِ دلخوشیم تویی نفسِ زندگیم،دوست دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خورشید میدونست زندگی ادمابه اون بستگی داره اگه نباشه ماهم نیستیم بازم غروب میکرد . . . ادما اگه بدونن بهشون نیاز داریم قاطی میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــیچی تو دنیـــــــا .. به اندازه بغل محکم و عاشقانه.. کـــسی کــه دوســــتش داری .. به آدم آرامــــش و امنـــیت نمیــده !!