بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی چیزی نیست که دیگران از بیرون ببینن و بگن   خوشبختی اون چیزی که تو دل آدمه   خوشبختی دلخوشیه آدمه   خوشبختم ٬ چون تورو دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب منو کشتی و رفتی ، اما میدونم که حتما یه روز بر میگردی   چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن عاشق ترین پروانه هستم / که عهدی بر سر جان با تو بستم   تو آن شمع خرامان سوز هستی / که چون آتش به جان من نشستی   ندارم هیچ باک از آتش عشق / که این آتش ز مرهم خوشتر آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار میخواهم صدای بوسه هایت را ضبط کنم   دور که میشوی دلم برای مَلچ مُلوچ هایت تنگ میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنم   با یک علامت سوال … “؟”   و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای روحم ، عزیز دلنوازم / ز پیغامت نمودی سرفرازم   تو در یاد منی ، من شرمسارم / صفای قلب پاکت را بنازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت ٬ علم را زیـر سوال می برد !   آنقدر آرامم میکند   که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین حرف : دوستت دارم اما …   شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میکنم از روی مهربانی / سلام میکنم از روی شادمانی سلام میکنم تا جان دارم / که خواننده این سلام را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند کسی میان ما حایل نیست اما نگهت به سوی من مایل نیست گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا آن دیده ی تر می شناسد مرا از خویش بهتر می شناسد به جرم عاشقی ها سر شناسم مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو " تو " را نمی خواهم تنها محبت " تو " کافیست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو حضورت حادثه ست وقتى ازعشق بگى سفر يك طرفه ست رو به جاودانگى با تو كه باشم جهان زير پلك هاى منه ثانيه به ثانيه وقت عاشق شدنه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی چیزی نیست که دیگران از بیرون ببینن و بگن   خوشبختی اون چیزی که تو دل آدمه   خوشبختی دلخوشیه آدمه   خوشبختم ٬ چون تورو دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قلب منو کشتی و رفتی ، اما میدونم که حتما یه روز بر میگردی   چون همیشه قاتل به محل جنایت بر می گرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن عاشق ترین پروانه هستم / که عهدی بر سر جان با تو بستم   تو آن شمع خرامان سوز هستی / که چون آتش به جان من نشستی   ندارم هیچ باک از آتش عشق / که این آتش ز مرهم خوشتر آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار میخواهم صدای بوسه هایت را ضبط کنم   دور که میشوی دلم برای مَلچ مُلوچ هایت تنگ میشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیستکه مدام نامت را صدا بزنم   با یک علامت سوال … “؟”   و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای روحم ، عزیز دلنوازم / ز پیغامت نمودی سرفرازم   تو در یاد منی ، من شرمسارم / صفای قلب پاکت را بنازم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت ٬ علم را زیـر سوال می برد !   آنقدر آرامم میکند   که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین حرف : دوستت دارم اما …   شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام میکنم از روی مهربانی / سلام میکنم از روی شادمانی سلام میکنم تا جان دارم / که خواننده این سلام را دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چند کسی میان ما حایل نیست اما نگهت به سوی من مایل نیست گفتم قسمت دهم ، ولی میگـو یند چشم تو به هیچ مذهبی قایل نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا آن دیده ی تر می شناسد مرا از خویش بهتر می شناسد به جرم عاشقی ها سر شناسم مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریا شهریست که یک دوست در آن جا دارد هر کجا هست ، به هر فکر ، به هر کار ، به هر حال ، عزیز است خدایا تو نگهدارش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم مستی که تو داری به خدا زنجیر است هر که پا بند تو شد ، تا به قیامت گیر است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو " تو " را نمی خواهم تنها محبت " تو " کافیست . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو حضورت حادثه ست وقتى ازعشق بگى سفر يك طرفه ست رو به جاودانگى با تو كه باشم جهان زير پلك هاى منه ثانيه به ثانيه وقت عاشق شدنه