بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دوره اربابی تموم شده   پس تو اهل کدوم تباری که ما هنوز غلامتیم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند   یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم”   به یک “نترس”   به یک “نوازش”   به یک “آغوش”   به یک “دوستت دارم”   خلاصه بگویم به “تو”   نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تکیه می کنند   درختان به زمین   و انسان ها به مهربانی هم   تقدیم به سرزمین مهربانی خودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهانه میگیرم و تو دهانم را   با یک “بــــــــوســــه” ببند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه   من از نژاد شیشه باشم و شکستنی   او از نژاد جاده باشد و رفتنی   آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دوست داشتن مهم نیست ٬ کیفیتش مهمه   همیشه یک دونه دوست داشته باشیم ولی مـردونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویی ” دیگران فراموشند   بگذار در گوشت بگویم    ”میخواهمت”   این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقانه دنیاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خرد میکنی برایش اشک میریزی   از پیاز هم کمتر بودم ، مرا خرد کردی و خندیدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است اما هنوز تو در آن جا می شوی ، چقدر ابعاد بودنت عجیب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که سرد می شوی   من از دهن می افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع / ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع   تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام / که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است ، تکرار نامنظم من بی تو   بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایت وقتی زیباست که می دونم دلیلش خودمم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست   پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به حس برگی که می داند ، باد از هر طرف که بیاید   سرانجامش افتادن است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن دوره اربابی تموم شده   پس تو اهل کدوم تباری که ما هنوز غلامتیم !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند   یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یک “هستم”   به یک “نترس”   به یک “نوازش”   به یک “آغوش”   به یک “دوستت دارم”   خلاصه بگویم به “تو”   نیازمندم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرها به آسمان تکیه می کنند   درختان به زمین   و انسان ها به مهربانی هم   تقدیم به سرزمین مهربانی خودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من بهانه میگیرم و تو دهانم را   با یک “بــــــــوســــه” ببند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت میترسیدم از اینکه   من از نژاد شیشه باشم و شکستنی   او از نژاد جاده باشد و رفتنی   آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه دوست داشتن مهم نیست ٬ کیفیتش مهمه   همیشه یک دونه دوست داشته باشیم ولی مـردونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاطری که ” تویی ” دیگران فراموشند   بگذار در گوشت بگویم    ”میخواهمت”   این خلاصه ی ، تمام حرفای عاشقانه دنیاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاز هم که خرد میکنی برایش اشک میریزی   از پیاز هم کمتر بودم ، مرا خرد کردی و خندیدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است اما هنوز تو در آن جا می شوی ، چقدر ابعاد بودنت عجیب است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که سرد می شوی   من از دهن می افتم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه در روی کسی غیر تو دیدن ممنوع / ناز چشم کسی جز تو خریدن ممنوع   تابلویی بر سر دروازه ی قلبم زده ام / که ورود احدی جز تو اکیدا ممنوع . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی همین است ، تکرار نامنظم من بی تو   بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند هایت وقتی زیباست که می دونم دلیلش خودمم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست   پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیده ام به حس برگی که می داند ، باد از هر طرف که بیاید   سرانجامش افتادن است . . .