بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی   همه شب ها شهاب من بودی    ور شکستم بدون چشمانت    تو تمام حساب من بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رویای تو بود و تو نبودی / در دل همه آوای تو بود و تو نبودی    دل زیر لب آهسته تمنای تو میکرد / در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم   شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگی که ما گداییم / نگی که بی وفاییم   ما اهل هر کجاییم / مخلص بعضی هاییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام   گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او / گرفته باز دل کوچکم بهانه او   نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه یا نشانه او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت   شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد   چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش ِچشمان ِخمارت ، چه کشیدن دارد ! / سایه ساران ِدو زلفت ، چه لمیدن دارد !   آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه کردم ذوقها از آشناییهای او / انتقام از من کشید، آخر جداییهای او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیری است ندیده ام من الماس تنت   عابــر نشـــدم به کــــوچه یاس تنت   تبریز چـــــرا شده است فصل تن تو   خـــــواهم برسم به بندر عباس تنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم / از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته / چون آیه بخوان مرا کمی آهسته   آهسته مرا رها بکن از سر عشق / تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین   من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز ملی گلها ست   “روزت مبارک”   این پیام رو برای تمام کسانی که عطر شون رو دوست داری بفرست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سحر آفتاب من بودی   همه شب ها شهاب من بودی    ور شکستم بدون چشمانت    تو تمام حساب من بودی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب شب رویای تو بود و تو نبودی / در دل همه آوای تو بود و تو نبودی    دل زیر لب آهسته تمنای تو میکرد / در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم   شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگی که ما گداییم / نگی که بی وفاییم   ما اهل هر کجاییم / مخلص بعضی هاییم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام / پابند تو و اسیر دامت شده ام   گویند کبوتری وفادار تر از طوقی نیست / طوقی صفتم ، جلد مرامت شده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر است خلوتم از یاد عاشقانه او / گرفته باز دل کوچکم بهانه او   نسیم رهگذر این بار هم نیاورده / به دست قاصدکی نامه یا نشانه او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت   شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد   چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقش ِچشمان ِخمارت ، چه کشیدن دارد ! / سایه ساران ِدو زلفت ، چه لمیدن دارد !   آن قدر خوب و ملیحی که به یک جرعه نگاه / حس مستی لبت طعم چشیدن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه کردم ذوقها از آشناییهای او / انتقام از من کشید، آخر جداییهای او . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیری است ندیده ام من الماس تنت   عابــر نشـــدم به کــــوچه یاس تنت   تبریز چـــــرا شده است فصل تن تو   خـــــواهم برسم به بندر عباس تنت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرچه دویدیم به مقصد نرسیدیم / از عشق به جز مزه ی تلخش نچشیدیم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبریز غزل بیا همی آهسته / چون آیه بخوان مرا کمی آهسته   آهسته مرا رها بکن از سر عشق / تا در تو رها شوم دمی آهسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت مجنون گر همه روی زمین / هر زمان بر من کنندی آفرین   من نخواهم آفرین هیچ کس / مدح من دشنام لیلی باد و بس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز روز ملی گلها ست   “روزت مبارک”   این پیام رو برای تمام کسانی که عطر شون رو دوست داری بفرست.