بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی   بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟   دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟   آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو   زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم، ماهی ها جمع می شوند   شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “طعمه روزگار”بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم تهی ز شوق و رنگ / قلبم را جنگ آب و نهنگ   قلبم تباه ز تاریکی و ننگ / قلبم مرده درآغوش سنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد   و چه اندوه عجیبی ست که در خلوت دل   یاد یک دوست نباشد که تو را غرق تماشا سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سر و پایم سر وپایم توباش   مانده ی راهم ره و هادی تو باش   گر برهند عالم و آدم ز من   آبر و عزّت و جاهم تو باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با هم بودن سخت تکرار شود   اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ی گمشده ام نیستی که با نیمه ی دیگر به جستجویت برخیزم   تو تمام گمشده ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری ، که آدم نه خودش میداند دردش چیست   و نه هیچ کس دیگر ، فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود ، دلش آغوش گرم میخواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم / شوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند   انگار   خام بودند   خیال هایی که به خوردم داده بودی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر درد دلم درمان ندارد / مسیر عاشقی پایان ندارد   مرا در چشم خود آواره کردی / نگاهت دور برگردان ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـت : بـگـو ضـمـایـر را   گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن   گـفـت:فــقـط مــن ؟   گـفـتـم: بـقـیـه رفـتـه انـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدِ تو به عشق نمیرسید   غرورم را زیر پایت گذاشتم تا برسد ، اما باز هم نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست   فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هم رنگ تمام آرزوهای منی/ غارتگرجان ومال و دنیای منی   بی تونفس کشیدنم ممکن نیست/ساده بگویم که همه دنیای منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟   دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟   آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو   زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاهایم را که درون آب می زنم، ماهی ها جمع می شوند   شاید این ها هم فهمیده اند / عمری “طعمه روزگار”بوده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم تهی ز شوق و رنگ / قلبم را جنگ آب و نهنگ   قلبم تباه ز تاریکی و ننگ / قلبم مرده درآغوش سنگ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم حس غریبی ست که یک مرغ مهاجر دارد   و چه اندوه عجیبی ست که در خلوت دل   یاد یک دوست نباشد که تو را غرق تماشا سازد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی سر و پایم سر وپایم توباش   مانده ی راهم ره و هادی تو باش   گر برهند عالم و آدم ز من   آبر و عزّت و جاهم تو باش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید با هم بودن سخت تکرار شود   اما به یاد هم بودن را هر لحظه میتوان تکرار کرد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه ی گمشده ام نیستی که با نیمه ی دیگر به جستجویت برخیزم   تو تمام گمشده ی منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 امان از این بوی پاییزی و آسمان ابری ، که آدم نه خودش میداند دردش چیست   و نه هیچ کس دیگر ، فقط میداند که هرچه هوا سردتر میشود ، دلش آغوش گرم میخواهد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارم از بهر فراقت به کجا سر بزنم / شوق دیدار تو دارم ، به کجا پر بزنم . . . ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم درد می کند   انگار   خام بودند   خیال هایی که به خوردم داده بودی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رشته ی محبت را باید به ضریح دلی بست که خیال کوچ کردن نداشته باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دگر درد دلم درمان ندارد / مسیر عاشقی پایان ندارد   مرا در چشم خود آواره کردی / نگاهت دور برگردان ندارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفـت : بـگـو ضـمـایـر را   گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن   گـفـت:فــقـط مــن ؟   گـفـتـم: بـقـیـه رفـتـه انـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدِ تو به عشق نمیرسید   غرورم را زیر پایت گذاشتم تا برسد ، اما باز هم نرسید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست   فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست . . .