بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محصولها را که برداشت میکنند ، بیچاره مترسکها که فراموش میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه !   وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !   اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره   این یعنی همه چیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم ، تو در شمالی و من در جنوب   کاش دستی نقشه را از میانه تا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بغض من   تقدیم غرورت باد!   غروری که   لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم   اینبار آنچنان رفتنی ام …   که ، کاسه های آب را هم قسم دهی   نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا   به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرصتی برای پیامک نیست ، دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیم   دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی   آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم   تو… تمام گُمشده منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو   تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم   از فکر کردن به تو   مثل رد کردن آهنگی که   خیلی دوستش دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم  عشقم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوبان عالم جمع باشند / یقینا نزد من ، تو بهترینی   اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، میدانم نگینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای “عزیزم غصه نخور” های تو را   دیازپام گرفته است . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محصولها را که برداشت میکنند ، بیچاره مترسکها که فراموش میشوند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو دوست داری ، این یه چیزه !   وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !   اما وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره   این یعنی همه چیز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفسم ، تو در شمالی و من در جنوب   کاش دستی نقشه را از میانه تا کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی بغض من   تقدیم غرورت باد!   غروری که   لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم   اینبار آنچنان رفتنی ام …   که ، کاسه های آب را هم قسم دهی   نه آن روزها باز میگردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، رازیست که در میان حنجره ام دق میکند ، وقتی که نیستی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ، آرامش را همچون دانه های برف ، آرام و بیصدا   به سرزمین قلب کسانیکه برایم عزیزند ، بباران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرصتی برای پیامک نیست ، دست واژه ها را می گیرم و به دیدنت می آیم   دلتنگیت در هیچ پیامی نمی گنجد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیامده بودی که جای خالیت را پر کنی   آمده بودی ببینی من با جای خالیت چه می کنم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم ، مثل پیرزنی که آخرین سرباز برگشته از جنگ ، پسرش نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمه گـُمشده ام نیستی که بـا نیمه ی دیگــر به جُستجویت برخیزم   تو… تمام گُمشده منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام قندهای توی دلم را آب کردم برای تو   تویی که چایت را همیشه تلخ می خوری  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فرار می کنم   از فکر کردن به تو   مثل رد کردن آهنگی که   خیلی دوستش دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دوستم داری بلند فریاد بزن حتی اگرنشنوم باورت می کنم  عشقم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خوبان عالم جمع باشند / یقینا نزد من ، تو بهترینی   اگر از خوبترها حلقه سازند / تو در آن حلقه ، میدانم نگینی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟   جای “عزیزم غصه نخور” های تو را   دیازپام گرفته است . . .