بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمستی من حد سزاوار زدند   با شک و یقین تهمت بسیار زدند   حلاج شدم ولی به کفرم سوگند   دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی رومانتیک، همراه با غبار دوستی است   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است   و احتمال ریزش بوسه دور از انتظار نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم   چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم   به نفس های تو در سایه سنگین سکوت   به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی بروی قصه و رویا بشوی    راهی دورترین گوشه دنیا بشوی    من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم   من که مرداب شدم کاش تو دریا بشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه پس کوچه این شهر تو را می بوید   عطر خوش بوی تنت ناب تر از مُشک و گلاب   بوسه ای از لب شیرین تو شد سهم دلم   این غزل جای من امشب شده بد مست و خراب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند   در روزهای بارانی   جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو   عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم…    از بین کارهای دنیا…   دل بستن به دلت بیشتر به دلم می چسبد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد   و رمز جدول چنین بود:   دوستم بدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم با تو بود   تو ولی سرد شدی   آنقدر سرد که به ناچار گرمایم را به تو بخشیدم   و تو به من تهمت سرد شدن زدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف این گره با یک نگاه تو باز میشد   تمام دندانهایم درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم   حال عجیبی ست دیدن همان آسمان   که شاید تو   دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره آسمان …   دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنگ دلم یا که جهان تنگ شده   تیره بصرم یا افق این رنگ شده   گوش من بی حوصله بد میشنود   یا ساز طبیعت خشن آهنگ شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی   عیش بی یار نشود یار کجاست . . . ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برمستی من حد سزاوار زدند   با شک و یقین تهمت بسیار زدند   حلاج شدم ولی به کفرم سوگند   دلتنگ تو بودم که مرا دار زدند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا آسمان صاف تا قسمتی رومانتیک، همراه با غبار دوستی است   توده ای سلام به سمت شما در حرکت است   و احتمال ریزش بوسه دور از انتظار نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم   چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم   به نفس های تو در سایه سنگین سکوت   به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توانی بروی قصه و رویا بشوی    راهی دورترین گوشه دنیا بشوی    من و تو مثل دوتا رود موازی بودیم   من که مرداب شدم کاش تو دریا بشوی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه پس کوچه این شهر تو را می بوید   عطر خوش بوی تنت ناب تر از مُشک و گلاب   بوسه ای از لب شیرین تو شد سهم دلم   این غزل جای من امشب شده بد مست و خراب . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فیزیک بعدترها ثابت می کند   در روزهای بارانی   جای خالی آدم ها بزرگتر می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی جسم و جانم مال تو / عشق یعنی پرسش از احوال تو   عشق یعنی از خودم من خسته ام / عشق من ، به تو دل بسته ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم…    از بین کارهای دنیا…   دل بستن به دلت بیشتر به دلم می چسبد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد   و رمز جدول چنین بود:   دوستم بدار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم با تو بود   تو ولی سرد شدی   آنقدر سرد که به ناچار گرمایم را به تو بخشیدم   و تو به من تهمت سرد شدن زدی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف این گره با یک نگاه تو باز میشد   تمام دندانهایم درد میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم   حال عجیبی ست دیدن همان آسمان   که شاید تو   دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره آسمان …   دلش به خورشیدى خوش است که هر روز دورش میزند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تنگ دلم یا که جهان تنگ شده   تیره بصرم یا افق این رنگ شده   گوش من بی حوصله بد میشنود   یا ساز طبیعت خشن آهنگ شده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی   عیش بی یار نشود یار کجاست . . . ؟