بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد   نه تو چت تایپ کرد   نه میشه پای تلفن گفت   حرفایی که فقط مال وقتیه   که تو رو در آغوش دارم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عشق که دیده گریه و آموخت ازو   دل در غم او نشست و جان سوخت ازو   امروز نگاه کن که جان و دل من   جز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من   خالی است بیصدا و سکوتت حیات من   حق السکوت میطلبد از لبان تو   چشمان لا ابالی و لبهای لات من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم    بااشک تمام کوچه را تر کردم   دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد    وابستگی ام را به تو باور کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ساخت کار دل، ز نوا می توان شناخت / ظرف شکسته را، ز صدا می توان شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم / جویای توام اگر نپرسی خبرم   خالی نشود خیالت از چشم ترم / در قلب منی اگرچه جای دگرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و   بـاز می‌گـردد   چـون کودکـی که به او گفته‌اند   شیرینـی روی میـز   “مــال ِ مهمان‌هـاست”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را   حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :   ” او یقینا پی معشوق خودش می اید “   پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :    ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “   عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا هر طرفی در طلبت رو کردم/هر چه گل بود به عشق رخ تو بو کردم   آفتابا به سر عاشق دلخسته بتاب/تا نگویند که بیهوده هیاهو کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در حلقه غمها نشسته /  زبانم بسته و سازم شکسته   وجودم پر ز شعر عاشقانست  / تورا می خواهم و این ها بهانست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها، ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند   دوست دارم این لبخند های بیگاه… و آن بعضی ها را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم :   یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت،   گفتنش هنر نیست،   مسئولیت پذیریش هنراست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود   قصه ام قصه دل کندن بود   دل که دادم به یارم دیدم   راهش افسوس جدا از من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مجنون تنهای غریبم   که از سهم دودستت بی نصیبم    به دل گفتم که روزی خواهی امد    ولی دل میداند اورا می فریبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم   این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه حرفایی که نه میشه اس ام اس کرد   نه تو چت تایپ کرد   نه میشه پای تلفن گفت   حرفایی که فقط مال وقتیه   که تو رو در آغوش دارم  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن عشق که دیده گریه و آموخت ازو   دل در غم او نشست و جان سوخت ازو   امروز نگاه کن که جان و دل من   جز یادی و حسرتی چه اندوخت ازو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیره است چشم خانه به چشمان مات من   خالی است بیصدا و سکوتت حیات من   حق السکوت میطلبد از لبان تو   چشمان لا ابالی و لبهای لات من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم    بااشک تمام کوچه را تر کردم   دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد    وابستگی ام را به تو باور کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم ساخت کار دل، ز نوا می توان شناخت / ظرف شکسته را، ز صدا می توان شناخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل نزد تو است اگرچه دوری ز برم / جویای توام اگر نپرسی خبرم   خالی نشود خیالت از چشم ترم / در قلب منی اگرچه جای دگرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بـه سمـت ِ تلفُـن مـیرود و   بـاز می‌گـردد   چـون کودکـی که به او گفته‌اند   شیرینـی روی میـز   “مــال ِ مهمان‌هـاست”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت چنانکه شب خواب را / می جویمت چنانکه لب تشنه آب را   حتی اگر نباشی می آفرینمت / چنانکه التهاب بیابان سراب را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت :   ” او یقینا پی معشوق خودش می اید “   پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود :    ” مطمئنا که پشیمان شده برمیگردد “   عشق قربانی مظلوم ” غرور ” است هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلبرا هر طرفی در طلبت رو کردم/هر چه گل بود به عشق رخ تو بو کردم   آفتابا به سر عاشق دلخسته بتاب/تا نگویند که بیهوده هیاهو کردم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در حلقه غمها نشسته /  زبانم بسته و سازم شکسته   وجودم پر ز شعر عاشقانست  / تورا می خواهم و این ها بهانست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات فکر کردن به بعضی ها، ناخودآگاه لبخندی روی لبانت می نشاند   دوست دارم این لبخند های بیگاه… و آن بعضی ها را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقتم :   یک کلمه است با دنیایی‌ از مسئولیت،   گفتنش هنر نیست،   مسئولیت پذیریش هنراست  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای من خسته از این رفتن بود   قصه ام قصه دل کندن بود   دل که دادم به یارم دیدم   راهش افسوس جدا از من بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن مجنون تنهای غریبم   که از سهم دودستت بی نصیبم    به دل گفتم که روزی خواهی امد    ولی دل میداند اورا می فریبم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم   این بار که دلتنگی را بهانه کردم ،فردا را چه کنم ؟