بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" با "من" باش… من دست همه ی اتفاق ها را میگیرم.. که نیفتد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد....................... فاصله های طولانی را، با یک پیام ساده و کوتاه، کافیست ; بنویسی .................. .................... هنوزم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام…از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این "منم" که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری  اون یه چیزه !! وقتی کسی تو را دوست داره  اون یه چیز دیگس !! اما وقتی کسی را دوست داری  که تو را هم دوست داره این "یعنی" همه "چیزه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار من باش تا در مدار < تو > باشم، ................. ................. چه قرار و مداری بهتر از این !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خیابان میخواهد، کمی پا برای قدم زدن کمی دست برای گرفتن... کمی "تو"…همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبایی صدایت زنگی برایم ممکن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دقیقه از زندگی ممکن است آخرین دقیقه آن باشد و من دوست دارم در آخرین دقایق هم با تو باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو..... تمنای مـن و یار مـــن و جان مـنی پس بمان... تا کـــه نمــانم به تمـــنای کسـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سهم من از دنیا همین دستان گرم توست که.. با بودنش کسی مرا دست کم نمیگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دل من، به لبخند های < تو > بند است .................... برای دوست داشتنت ، اما، لبخند هایت را نه ..................... دلت را لازم دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس... شاید دلیلی باشد برای زندگی، اما.... بی شک... "تو"... بهانه ی آنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی . . . . . وقت بی حوصلگی,حوصله منو داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی خندی، قــندهای عــالم در دلــم آب مـی شـود لبـخند شـیریـنت پـایـان روزگـار تلــخ مـــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن ز "تو"چون نیست که بردارم دل آن به،که به سودای تو بسپارم دل گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهر چه میدارم دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گره خورد بخت من با " تـــــــــــو "  خـدایـا کورش کن که با دست که هیچ با دندان هم باز نشود..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" با "من" باش… من دست همه ی اتفاق ها را میگیرم.. که نیفتد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان پر کرد....................... فاصله های طولانی را، با یک پیام ساده و کوتاه، کافیست ; بنویسی .................. .................... هنوزم دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام…از تـــــو نوشتن…! کمی از خود می نویسم این "منم" که دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی را دوست داری  اون یه چیزه !! وقتی کسی تو را دوست داره  اون یه چیز دیگس !! اما وقتی کسی را دوست داری  که تو را هم دوست داره این "یعنی" همه "چیزه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار من باش تا در مدار < تو > باشم، ................. ................. چه قرار و مداری بهتر از این !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خیابان میخواهد، کمی پا برای قدم زدن کمی دست برای گرفتن... کمی "تو"…همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به پاکی قلبت سوگند بدون طنین زیبایی صدایت زنگی برایم ممکن نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دقیقه از زندگی ممکن است آخرین دقیقه آن باشد و من دوست دارم در آخرین دقایق هم با تو باشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو..... تمنای مـن و یار مـــن و جان مـنی پس بمان... تا کـــه نمــانم به تمـــنای کسـی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام سهم من از دنیا همین دستان گرم توست که.. با بودنش کسی مرا دست کم نمیگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بند دل من، به لبخند های < تو > بند است .................... برای دوست داشتنت ، اما، لبخند هایت را نه ..................... دلت را لازم دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس... شاید دلیلی باشد برای زندگی، اما.... بی شک... "تو"... بهانه ی آنی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی . . . . . وقت بی حوصلگی,حوصله منو داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی خندی، قــندهای عــالم در دلــم آب مـی شـود لبـخند شـیریـنت پـایـان روزگـار تلــخ مـــن است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکن ز "تو"چون نیست که بردارم دل آن به،که به سودای تو بسپارم دل گر من به غم عشق تو نسپارم دل دل را چه کنم بهر چه میدارم دل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا گره خورد بخت من با " تـــــــــــو "  خـدایـا کورش کن که با دست که هیچ با دندان هم باز نشود..