بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ گل هایی که شکوفه نمیدن حداقل اس ام اس بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد دفعه بهت گفتم لباستو جلوم تکون نده، رفتم دکتر گفته به شهد گل حساسیت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از دوری تو تموم میشه تحملم  داد میزنم توی دلم خیلی دوستت دارم گلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو چیز را دوست دارم یکی گل و یکی تو گل را برای تو، و تو را برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و همان شقایق معروف شعر سهرابی… تا تو هستی زندگی باید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودند به گلشن گل بی خار نیابی در شگفتم گل من کز چه سبب خار ندارد (سیمین بهبانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از برنامه نود مزاحمتون میشم: شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را انگار یک جا دیده بودم میان خواب و رویا دیده بودم نگاهت همچو شبنم، آشنا بود گمانم بین گلها دیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا پرسیدم گل بی خار وجود داره؟! گفت : هیــــــــس؛ داره اس ام اس میخونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فروختمت ناراحت نشی، چون هرکسی از یه راهی پول در میاره؛ منم ازگل فروشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی؛ فدای یه تار موی گلی مثل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید اشتباهی اس ام اس دادم! خواستم واسه گل فروش بفرستم، به خود گل فرستادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضای خدا بر روى زمین هستند. تقدیم به تو که زیباترین امضاى خدایى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست، گل شدن هنر است … تقدیم به سرور گلها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نوع گل داریم: یکی تو خونه، یکی تو گلخونه، یکی داره اس ام اس می خونه…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه گل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد؛ گل هایی که شکوفه نمیدن حداقل اس ام اس بدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میدانی ؟ تا تو در آغـوش من گل نکنی‌ این بهار ، بهار نمی‌‌شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد دفعه بهت گفتم لباستو جلوم تکون نده، رفتم دکتر گفته به شهد گل حساسیت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که از دوری تو تموم میشه تحملم  داد میزنم توی دلم خیلی دوستت دارم گلم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی دو چیز را دوست دارم یکی گل و یکی تو گل را برای تو، و تو را برای همیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و همان شقایق معروف شعر سهرابی… تا تو هستی زندگی باید کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودند به گلشن گل بی خار نیابی در شگفتم گل من کز چه سبب خار ندارد (سیمین بهبانی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از برنامه نود مزاحمتون میشم: شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدین…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را انگار یک جا دیده بودم میان خواب و رویا دیده بودم نگاهت همچو شبنم، آشنا بود گمانم بین گلها دیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا پرسیدم گل بی خار وجود داره؟! گفت : هیــــــــس؛ داره اس ام اس میخونه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه فروختمت ناراحت نشی، چون هرکسی از یه راهی پول در میاره؛ منم ازگل فروشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار دستگاه ریو، صد دستگاه آپارتمان، هزار سکه طلا و میلیاردها ریال اسکناس دو هزارتومانی؛ فدای یه تار موی گلی مثل تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید اشتباهی اس ام اس دادم! خواستم واسه گل فروش بفرستم، به خود گل فرستادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلها امضای خدا بر روى زمین هستند. تقدیم به تو که زیباترین امضاى خدایى …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسابقه زندگی گل زدن هنر نیست، گل شدن هنر است … تقدیم به سرور گلها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه نوع گل داریم: یکی تو خونه، یکی تو گلخونه، یکی داره اس ام اس می خونه…