بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه و قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را در قلب هیچ کس نچپانید جا نمی شوید چروک می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم پا قلب دوم است اما باور نداشتم تا آن زمان که فهمیدم وقتی دل ماندن نداری پای ایستادن هم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو چشم های خسته و پر انتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزار آرزو آرزویم هیچ قلب بی قرارم مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناه آنقدر بزرگ بود که نتوانستی ببخشی بدان گناه بزرگ نیست قلب تو کوچک است •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید قلب من طاقت این همه خوشبختی رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم قلب پاکت مادر من بگردم دور خاکت مادر من سیاه شد روزگار من سیاه شد خدایا مادرم از من جدا شد فلک با من چرا چون نا روا کرد که یکدم مادرم از من جدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز بودن جرم نیست امتیازیست که تو در قلب من داری و خیلی ها ندارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من سکونت نگاه کسی است که از اعماق وجودم دوستش دارم حتی در فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن عشق که شکل گرفت لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود و ذهن پاک می شود از غبار! آن وقت با من باش ، همیشه ی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قلب کوچکم فرمانروایی می کنی عزیز بدون هیچ نائب السلطنه ای کسی نمیداند چه لذتی دارد نازنین بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه و قلب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودتان را در قلب هیچ کس نچپانید جا نمی شوید چروک می شوید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم پا قلب دوم است اما باور نداشتم تا آن زمان که فهمیدم وقتی دل ماندن نداری پای ایستادن هم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو چشم های خسته و پر انتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزار آرزو آرزویم هیچ قلب بی قرارم مال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گناه آنقدر بزرگ بود که نتوانستی ببخشی بدان گناه بزرگ نیست قلب تو کوچک است •

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید قلب من طاقت این همه خوشبختی رو نداره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنازم قلب پاکت مادر من بگردم دور خاکت مادر من سیاه شد روزگار من سیاه شد خدایا مادرم از من جدا شد فلک با من چرا چون نا روا کرد که یکدم مادرم از من جدا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز بودن جرم نیست امتیازیست که تو در قلب من داری و خیلی ها ندارند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب من سکونت نگاه کسی است که از اعماق وجودم دوستش دارم حتی در فاصله ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کن عشق که شکل گرفت لب ، قلب ، چشم ، گویا می شود و ذهن پاک می شود از غبار! آن وقت با من باش ، همیشه ی من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قلب کوچکم فرمانروایی می کنی عزیز بدون هیچ نائب السلطنه ای کسی نمیداند چه لذتی دارد نازنین بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن