بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه قهوه چای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد شده … نه ! نه … هوای من سرد شده … حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند … گرمای وجودت را می خواهم … چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته فنجان قهوه ام کفش های توست فقط نمی دانم می آیی یا می روی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسته ی کاغذ بر میز در نخستین نگاه ِ آفتاب کتابی مبهم و سیگاری خاکسترشده کنار ِ فنجان ِ چای از یاد رفته بحثی ممنوع در ذهن احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کام اول و عمیق از سیگار طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه بوی برف نو که می بارید و دست هایی که روی پیانو می رقصید فرصت عاشقی کردن بود ، جای تو خالی اما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟ قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه فقط یاداور است … یاداور لحظات شیرین با تو بودن … قهوه شیرین است … خیلی شیرین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی بر روی میزها شعر می نویسد اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چی زیاد قهوه ام را شیرین نکن طعم روزگارم کم از تلخی قهوه ات نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد نیا دنیایم را آرامشم را سکوت اجباری روزهایم را نریز به هم … که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم نیا لعنتی اینگونه گذرا نیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازی بس است بیا شمشیر ها را کنار بگذاریم و فنجانی چای بخوریم اما چرا دستان تو خونی و پشت من می سوزد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرد هوا سرد برف سرد زمستان سرد تو با من سرد دنیای من سرد همه چیز سرد ولی فنجان قهوه ام گرم این تضاد برای یک لجظه مرا به آرامش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه را گرد دلتنگی گرفته صندلی های خالی فنجان هایی از تنهایی لبریز

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه قهوه چای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی و ته همه فنجان های تو من می روم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم تو را می خواهد نشسته روبروی صندلی مقابلم در سکوت سرد این کافه تا تو مرا در آغوش کشی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا سرد شده … نه ! نه … هوای من سرد شده … حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند … گرمای وجودت را می خواهم … چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ته فنجان قهوه ام کفش های توست فقط نمی دانم می آیی یا می روی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسته ی کاغذ بر میز در نخستین نگاه ِ آفتاب کتابی مبهم و سیگاری خاکسترشده کنار ِ فنجان ِ چای از یاد رفته بحثی ممنوع در ذهن احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کام اول و عمیق از سیگار طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه بوی برف نو که می بارید و دست هایی که روی پیانو می رقصید فرصت عاشقی کردن بود ، جای تو خالی اما …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟ قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه فقط یاداور است … یاداور لحظات شیرین با تو بودن … قهوه شیرین است … خیلی شیرین …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه چی بر روی میزها شعر می نویسد اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چی زیاد قهوه ام را شیرین نکن طعم روزگارم کم از تلخی قهوه ات نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گونه نیا که هر از چند گاهی باشد نیا دنیایم را آرامشم را سکوت اجباری روزهایم را نریز به هم … که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم نیا لعنتی اینگونه گذرا نیا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بازی بس است بیا شمشیر ها را کنار بگذاریم و فنجانی چای بخوریم اما چرا دستان تو خونی و پشت من می سوزد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرد هوا سرد برف سرد زمستان سرد تو با من سرد دنیای من سرد همه چیز سرد ولی فنجان قهوه ام گرم این تضاد برای یک لجظه مرا به آرامش می برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافه را گرد دلتنگی گرفته صندلی های خالی فنجان هایی از تنهایی لبریز