بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کفر نمی گویم تو یکتایی و بی همتا و لیکن من نه یکتایم ، نه بی همتا فقط تنهای تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون که تو تنهاتر از من میروی آرزو دارم تو هم عاشق شوی آرزو دارم بفهمی درد را معنی برخوردهای سرد را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پذیرفتم شکست خویش را پندهای عقل دوراندیش را من پذیرفتم که عشق افسانه است میروم از رفتن من شاد باش از عذاب دیدنم آزاد باش

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کفر نمی گویم تو یکتایی و بی همتا و لیکن من نه یکتایم ، نه بی همتا فقط تنهای تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون که تو تنهاتر از من میروی آرزو دارم تو هم عاشق شوی آرزو دارم بفهمی درد را معنی برخوردهای سرد را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پذیرفتم شکست خویش را پندهای عقل دوراندیش را من پذیرفتم که عشق افسانه است میروم از رفتن من شاد باش از عذاب دیدنم آزاد باش