بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیا محله‏ ی کوچکی ‏ست که تو در آن متولد می شوی و من میان بازیِ بچه ‏های محله به عشق تو پیر می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را بگذارم کنارِ خودم و پیاده‌رو را تا آخرین سنگفرش شانه به شانه راه برویم غروبی آرام برای یک تنهایی دونفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوابیم با مهر به خواب هم پا بگذاریم رویاها و کابوس های یکدیگر را ببینیم با هم از آن پس دیگر هرگز بیدار نخواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ها کتاب می‌شود اما تمام چیزی که در دلم  هست فقط دو کلمه است دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر تو نیست هرچه هست زیر سر پاییز است که به نسیمی عقل را می رباید تا دل بی اگر و امایی تنگ تو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش می‌ شود این رخسار در صراحت مسلّم بازوان تو و بازوان تو عریانی‌ ی دریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز اگر بی تفاوتم اما شبم قرین شکنجه دچار بیداری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نوک انگشت نوشتم بر آب : مال منی ! مال منی ! مال من ! حیف که در ثانیه ‌ای محو شد آن « سَنَدِ مِلکیِ اقبالِ » من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بهار بر سر زبان ها افتاده ولی هنوز هم وِرد زبان من نام توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ! یادی بکن از یار خسته غبار دوریت بر من نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم وجودم از غمت در هم شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی دیگر نمی گیرد سراغ خانه ما را به سختی جغد پیدا می کند ویرانه ما را از آن شادم که غم پیوسته می آید به بالینم از آن ترسم که غم هم گم کند ویرانه ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من غارت شد و غارتگر از من دور شد من صبوری کردم و غارتگرم مغرور شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری؟ خدا بیامرزدش صداقت؟ یادش گرامی غیرت؟ به احترامش یک لحظه سکوت معرفت؟ یابنده پاداش می گیرد عشق ؟ از دم قسط واقعا به کجا چنین شتابان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی را نمی خواستم خدا کرد نمی دانم کدام نامرد دعا کرد بسوزد آنکه غربت را بنا کرد مرا از تو تو را از من جدا کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه غمگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به اندازه چشمان تو غمگین ماندم و به اندازه هر برق نگاهت نگران تو به اندازه تنهایی من شاد بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دنیا محله‏ ی کوچکی ‏ست که تو در آن متولد می شوی و من میان بازیِ بچه ‏های محله به عشق تو پیر می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید خودم را بگذارم کنارِ خودم و پیاده‌رو را تا آخرین سنگفرش شانه به شانه راه برویم غروبی آرام برای یک تنهایی دونفره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخوابیم با مهر به خواب هم پا بگذاریم رویاها و کابوس های یکدیگر را ببینیم با هم از آن پس دیگر هرگز بیدار نخواهم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمامِ آن چیزی که درباره‌ی تو در سرم هست ده‌ها کتاب می‌شود اما تمام چیزی که در دلم  هست فقط دو کلمه است دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر تو نیست هرچه هست زیر سر پاییز است که به نسیمی عقل را می رباید تا دل بی اگر و امایی تنگ تو شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاموش می‌ شود این رخسار در صراحت مسلّم بازوان تو و بازوان تو عریانی‌ ی دریاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام روز اگر بی تفاوتم اما شبم قرین شکنجه دچار بیداری است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نوک انگشت نوشتم بر آب : مال منی ! مال منی ! مال من ! حیف که در ثانیه ‌ای محو شد آن « سَنَدِ مِلکیِ اقبالِ » من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بهار بر سر زبان ها افتاده ولی هنوز هم وِرد زبان من نام توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ! یادی بکن از یار خسته غبار دوریت بر من نشسته دگر تیری نزن بالی ندارم وجودم از غمت در هم شکسته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی دیگر نمی گیرد سراغ خانه ما را به سختی جغد پیدا می کند ویرانه ما را از آن شادم که غم پیوسته می آید به بالینم از آن ترسم که غم هم گم کند ویرانه ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر من غارت شد و غارتگر از من دور شد من صبوری کردم و غارتگرم مغرور شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفاداری؟ خدا بیامرزدش صداقت؟ یادش گرامی غیرت؟ به احترامش یک لحظه سکوت معرفت؟ یابنده پاداش می گیرد عشق ؟ از دم قسط واقعا به کجا چنین شتابان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی را نمی خواستم خدا کرد نمی دانم کدام نامرد دعا کرد بسوزد آنکه غربت را بنا کرد مرا از تو تو را از من جدا کرد