بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبيبي انا من الولة احبك لدرجة ماعرف اعبرعن مشاعري اة لو تعرف قد ايش احبك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أبلمس شعاع الشمس واكتب بالسمااسمك أخلي النور مايغرب واكتب عليكل نجمه أحبك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أحبك حب ما بعده حسافة أحبك والهوى يجمع ثلاثة قلب وقلبك والمسافة

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معک: لآخر نبضه بقلبی لآخر خطوه بدربی لآخر حرف لآصعب ظرف لآخر صوت لحد الموت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه عربی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حبيبي انا من الولة احبك لدرجة ماعرف اعبرعن مشاعري اة لو تعرف قد ايش احبك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أبلمس شعاع الشمس واكتب بالسمااسمك أخلي النور مايغرب واكتب عليكل نجمه أحبك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أحبك حب ما بعده حسافة أحبك والهوى يجمع ثلاثة قلب وقلبك والمسافة

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معک: لآخر نبضه بقلبی لآخر خطوه بدربی لآخر حرف لآصعب ظرف لآخر صوت لحد الموت