بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید !   روزی که نه صدا اهمیت دارد   و نه روز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قلب ساده از تو / عشق و علاقه از من   فقط و فقط تو گل باش / ریشه و ساقه از من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بودی واسه من اما شدی عزیز من تو لحظه های بیکسی تنها تویی رفیق من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــا ! خط و نشان دوزخـــــت را برایـــم نکش ! جهنم تـــــر از نبــــودنش جایـــی سراغ ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شمع جان گدازم ، تو صبح جان فزایی سوزم گرت نبینم ، میرم چو رخ نمایی نزدیک این چنینم ، دور آن چنان که گفتم نه تاب وصل دارم ، نه طاقت جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنور عاشقي سرد مکن ، در مقام عشق نامردي مکن حرف مردي ميزني مردانه باش ، در سراي عاشقي افسانه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از قايق مينويسم ، نه از زخم شقايق مينويسم به ياد لحظه هاي با تو بودن ، به ياد آن دقايق مينويسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدي تيري به قلبم رد نکردم / جدائي را تو کردي ، من نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبورى مثل يه حس قشنگى، حتى وقتى خيلى دورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مي شد همدلي را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش مي شد نور چشمان تو را / جانشين ثابت مهتاب کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید !   روزی که نه صدا اهمیت دارد   و نه روز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قلب ساده از تو / عشق و علاقه از من   فقط و فقط تو گل باش / ریشه و ساقه از من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه بودی واسه من اما شدی عزیز من تو لحظه های بیکسی تنها تویی رفیق من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــا ! خط و نشان دوزخـــــت را برایـــم نکش ! جهنم تـــــر از نبــــودنش جایـــی سراغ ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شمع جان گدازم ، تو صبح جان فزایی سوزم گرت نبینم ، میرم چو رخ نمایی نزدیک این چنینم ، دور آن چنان که گفتم نه تاب وصل دارم ، نه طاقت جدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره در هوا می بینم امشب زمین در زیر پا می بینم امشب خدایا مرگ ده تا جان سپارم که یار خود جدا می بینم امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنور عاشقي سرد مکن ، در مقام عشق نامردي مکن حرف مردي ميزني مردانه باش ، در سراي عاشقي افسانه باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از قايق مينويسم ، نه از زخم شقايق مينويسم به ياد لحظه هاي با تو بودن ، به ياد آن دقايق مينويسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زدي تيري به قلبم رد نکردم / جدائي را تو کردي ، من نکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربونيات زياده که هنوز خوب و صبورى مثل يه حس قشنگى، حتى وقتى خيلى دورى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرود انتظار تو ترانه دلم شده / باز اميد ديدنت بهانه دلم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش مي شد همدلي را قاب کرد / ساکنان شهر غم را خواب کرد کاش مي شد نور چشمان تو را / جانشين ثابت مهتاب کرد