بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم ! از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بیهوده اختراع شد سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها ! وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد زمین گیرت کند تو را به گریه بیندازد خونت را به جوش آورد و …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بگذار هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم قبل از اینکه بروی هم … اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم ! خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم ! از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بیهوده اختراع شد سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها ! وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد زمین گیرت کند تو را به گریه بیندازد خونت را به جوش آورد و …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بگذار هرجای دنیا که باشی به دیدار تو خواهم آمد چمدان خاطره ها را هم خواهم آورد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم قبل از اینکه بروی هم … اما چند وقتی است با چشمانی باز ، نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم ! خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد خاطرات را جمع کرد و در حیاط خلوت خانه آتش زد تا خاکسترش را باد ببرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خاطرت را می خواستم نه خاطره ات را و دریغا که سهم من از تو ، شد کوله باری از خاطره …