بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه حسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد یا آن که گدایی محبت شده باشد خودبینی و خودخواهی اگر معنی عشق است بگذار که آیینه نفرت شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس تو چون طراوت باران است بر زخم شکوفه های گل درمان است هر وقت که در هوای تو می چرخم انگار نفس کشیدنم آسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک خیمه زده بر صفحه ی چشم نگرانم چنـد روزیسـت که دلواپسـم و بـد نگرانم کوچه از رهگذر سرد غمت زار و گرفته ست شب بی تابش ماه روی تو برده امانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتری ولی انگاه همین جا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن عاشق ترین پروانه هستم که عهدی بر سر جان با تو بستم تو آن شمع خرامان سوز هستی که چون آتش به جان من نشستی ندارم هیچ باک از آتش عشق که این آتش ز مرهم خوشتر آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای روحم ، عزیز دلنوازم ز پیغامت نمودی سرفرازم تو در یاد منی ، من شرمسارم صفای قلب پاکت را بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت علم را زیـر سوال می برد ! آنقدر آرامم می کند که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم این بهار افسردنی است من که گفتم این پرستو مردنی است من که گفتم ای دل بی بند و بار عشق یعنی رنج یعنی انتظار آه عجب کاری به دستم داد دل هم شکست و هم شکستم داد دل

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه حسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از آن عشق که عادت شده باشد یا آن که گدایی محبت شده باشد خودبینی و خودخواهی اگر معنی عشق است بگذار که آیینه نفرت شده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس تو چون طراوت باران است بر زخم شکوفه های گل درمان است هر وقت که در هوای تو می چرخم انگار نفس کشیدنم آسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشک خیمه زده بر صفحه ی چشم نگرانم چنـد روزیسـت که دلواپسـم و بـد نگرانم کوچه از رهگذر سرد غمت زار و گرفته ست شب بی تابش ماه روی تو برده امانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه از فاصله ی ماه ز من دورتری ولی انگاه همین جا و همین دور و بری ماه می تابد و انگار تویی می خندی باد می آید و انگار تویی می گذری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس با این همه حال و در چنین تنگدلی جا کرده محبت تو چندان که مپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن عاشق ترین پروانه هستم که عهدی بر سر جان با تو بستم تو آن شمع خرامان سوز هستی که چون آتش به جان من نشستی ندارم هیچ باک از آتش عشق که این آتش ز مرهم خوشتر آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ای روحم ، عزیز دلنوازم ز پیغامت نمودی سرفرازم تو در یاد منی ، من شرمسارم صفای قلب پاکت را بنازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت علم را زیـر سوال می برد ! آنقدر آرامم می کند که هیچ مُسکنی جایش را نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لنگر عشق زدم بر دل طوفانی تو تکیه گاهم شده است ساحل بارانی تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من که گفتم این بهار افسردنی است من که گفتم این پرستو مردنی است من که گفتم ای دل بی بند و بار عشق یعنی رنج یعنی انتظار آه عجب کاری به دستم داد دل هم شکست و هم شکستم داد دل