بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه جناس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه همه بودند... اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن... تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو نيستي همه نيستن! نكه نيستن؛ هستن ، ولي مثل تو نيستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبي از شبها تو به من گفتي كه شب باش: من كه شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به اميدي كه تو فانوس شب من باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن دل مي خواد نه دليل پس دوستت دارم بي دليل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خويش ، ما را به ناز فروشان نياز نيست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نيازاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادته يادم دادی يادت باشم؟ حالا يادت باشه يادت نره به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باشه که يادت باشه که يادم بياري که يادت بدم که ياد بگيري که هميشه به يادتم و يادت هيچ وقت ازيادم نميره اينو يادت نره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهاترين تنهاييم تنهاي تنهايم گذاشتي . الهي تنهاترين تنها کست در تنها ترين تنهاييت تنهاي تنهايت گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر تنهايي نباش تنهايي خودش تنهاست ، تنها به فكر كسي باش كه بي تو تنهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زيباست ، كه گاه خاطره اي در ميان خاطره ها ، خاطره ي خاطره ها مي گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر خاطره هايت خاطرت در خاطرم خاطره انگيز ترين خاطره  هاست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه جناس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرچه همه بودند... اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن... تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو نيستي همه نيستن! نكه نيستن؛ هستن ، ولي مثل تو نيستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا همه هیچ و زندگانی همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبي از شبها تو به من گفتي كه شب باش: من كه شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به اميدي كه تو فانوس شب من باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن دل مي خواد نه دليل پس دوستت دارم بي دليل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خويش ، ما را به ناز فروشان نياز نيست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نيازاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادته يادم دادی يادت باشم؟ حالا يادت باشه يادت نره به يادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باشه که يادت باشه که يادم بياري که يادت بدم که ياد بگيري که هميشه به يادتم و يادت هيچ وقت ازيادم نميره اينو يادت نره....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تنهاترين تنهاييم تنهاي تنهايم گذاشتي . الهي تنهاترين تنها کست در تنها ترين تنهاييت تنهاي تنهايت گذارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فكر تنهايي نباش تنهايي خودش تنهاست ، تنها به فكر كسي باش كه بي تو تنهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي زيباست ، كه گاه خاطره اي در ميان خاطره ها ، خاطره ي خاطره ها مي گردد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر خاطره هايت خاطرت در خاطرم خاطره انگيز ترين خاطره  هاست ...