بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــ♥ــــــــو هر جای جهان باشی بــــــــــراتـــــــــ از دور می میـــــــــــرم نمی دونـــــــــم حواســــــــت هست؟ همش دستـــــــــــــاتو می گیــــــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تــــو را بخواهد و بیشـــتر از تــــو هیچ نخواهد و تــــو برایش تمام زندگی باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده تحریمم نکن من ایرانیم ، برای داشتنت دنیا را هم دور خواهم زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ذهنم یک دنیا واست حرف دارم ولی توی دلم یک جمله بیشتر نیست : دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن منتظر نباش کسی بیاد که دنیا را بهت بده دعا کن کسی پیدا بشه که تو را به دنیا نده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ساعت شلوغ زندگی در این انبوه رفت و آمدهای پی در پی در این سرعت بی درنگ ثانیه ها تو یک مکث عاشقانه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چشمان توست تیره ، تلخ اما آرام بخش و اعتیاد آور …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این مَن ها را از خودت مِن ها کن من میمیرم برای باقی مانده ات …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت می نویسم دوستت دارم می دانم که نمی دانی ولی می دانم که می خوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من راه بیا که برای تو از بیراهه های زیادی گذشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی ست چشم هایش را که می بندی دید دلش بیشتر دلش را که می شکنی باران لطافت از چشم هایش سرازیرتر … انگار درست شده تا روی عشق را کم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوسِش داری یه چیزه ، اینکه دوسِت داره یه چیزه دیگس … ولی اینکه دوسِش داری و دوسِت داره همه چیزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خوابیده ای آرام و من پشت پلک تو آنقدر می بارم تا پنجره را باز کنی دست هایت را زیر باران بگیری و بخندی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم هوس شیطنت میکند از همان شیطنت هایی که این حرف تو پشت آن باشد مگه دستم بهت نرسه …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه تیکه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــــ♥ــــــــو هر جای جهان باشی بــــــــــراتـــــــــ از دور می میـــــــــــرم نمی دونـــــــــم حواســــــــت هست؟ همش دستـــــــــــــاتو می گیــــــــرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تــــو را بخواهد و بیشـــتر از تــــو هیچ نخواهد و تــــو برایش تمام زندگی باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیهوده تحریمم نکن من ایرانیم ، برای داشتنت دنیا را هم دور خواهم زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ذهنم یک دنیا واست حرف دارم ولی توی دلم یک جمله بیشتر نیست : دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن منتظر نباش کسی بیاد که دنیا را بهت بده دعا کن کسی پیدا بشه که تو را به دنیا نده …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ساعت شلوغ زندگی در این انبوه رفت و آمدهای پی در پی در این سرعت بی درنگ ثانیه ها تو یک مکث عاشقانه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چشمان توست تیره ، تلخ اما آرام بخش و اعتیاد آور …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این مَن ها را از خودت مِن ها کن من میمیرم برای باقی مانده ات …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت می نویسم دوستت دارم می دانم که نمی دانی ولی می دانم که می خوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من راه بیا که برای تو از بیراهه های زیادی گذشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جنس عجیبی ست چشم هایش را که می بندی دید دلش بیشتر دلش را که می شکنی باران لطافت از چشم هایش سرازیرتر … انگار درست شده تا روی عشق را کم کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوسِش داری یه چیزه ، اینکه دوسِت داره یه چیزه دیگس … ولی اینکه دوسِش داری و دوسِت داره همه چیزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خوابیده ای آرام و من پشت پلک تو آنقدر می بارم تا پنجره را باز کنی دست هایت را زیر باران بگیری و بخندی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم هوس شیطنت میکند از همان شیطنت هایی که این حرف تو پشت آن باشد مگه دستم بهت نرسه …