بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلرخی ،دار وندارم شده است بیوفا یار ،نگارم شده است سوز هجران وغم غربت یار آفت باغ وبهارم شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا مانده ام با دوستت دارمی که پیش از رفتنت گفتی چه کنم در مشت می فشارمش چون کلید صندوقچه ای بی آن که با کسی در میان بگذارم راز گنج گرانبهایم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تخت قلبت  قرص قرص آنچنان ضربه بی وفاییت سهمگین بود که دیگر نای حتی اعتراض هم ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ، فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ، هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای یاد تو تار و پودم خداحافظ ای قبله هر سجودم خداحافظ ای گل، گل پرپر من خداحافظ ای با بی وفا دلبر من ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که نگاهت دلم را نشانه رفت گویی تمام غصه ها ازین خانه رفت ماه از شبم گذشت وبی بهانه رفت به چشمان خسته ام قسم یار بیوفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بی وفا ز داغ تو در دل شــــرر فتاد وز دیده اشک غـــم ز محبت ثمر فتاد جورم چنان بدل بنـــمودی که قلب من گــردیده پاره پاره و از تن بدر فتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـاشق شدم تو را  آخر چرا مرا  باور نمیکنی ؟! افتاده زیر پا صد پاره دل چرا بـاور نمی کنی ؟ ای آهوی روان   انصاف کن کمی  بر زخم مرهمی! زخمم چو لاله گشت  امّا تو بی وفا باور نمی کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی ، قصه ی آشنایی ، الهی یاد نگیری ، هرگز تو بی وفایی ، روی گلهای نرگس ، با یه مداد قرمز ، هزار دفعه نوشتم ؛ زندگی بی تو هرگز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا رو از ماهی یاد بگیر که وقتی از آب در میاد ؛ میمیره نه از زنبور که وقتی از گلی خسته میشه ؛ میره سراغ یه گل دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش بود که یارم با وفا بود / کمی از زندگیش از آن ما بود ولی افسوس که فکر ما غلط بود / که زنگ تفریحش احساس ما بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجیب صبور شده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه نازنینان را وفا نیست ، گلستانی چو باغ آشنا نیست ،  اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم ، دلم یک لحظه از یادت جدا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن صداقت با دروغگو  و مهربانی با سنگدل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر مرا سرد کرد  از خودش .. از عشق ..کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز می‌‌خوریــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم  خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بی وفایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلرخی ،دار وندارم شده است بیوفا یار ،نگارم شده است سوز هجران وغم غربت یار آفت باغ وبهارم شده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفا مانده ام با دوستت دارمی که پیش از رفتنت گفتی چه کنم در مشت می فشارمش چون کلید صندوقچه ای بی آن که با کسی در میان بگذارم راز گنج گرانبهایم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت تخت قلبت  قرص قرص آنچنان ضربه بی وفاییت سهمگین بود که دیگر نای حتی اعتراض هم ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی وفایی واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ، فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ، هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداحافظ ای یاد تو تار و پودم خداحافظ ای قبله هر سجودم خداحافظ ای گل، گل پرپر من خداحافظ ای با بی وفا دلبر من ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که نگاهت دلم را نشانه رفت گویی تمام غصه ها ازین خانه رفت ماه از شبم گذشت وبی بهانه رفت به چشمان خسته ام قسم یار بیوفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بی وفا ز داغ تو در دل شــــرر فتاد وز دیده اشک غـــم ز محبت ثمر فتاد جورم چنان بدل بنـــمودی که قلب من گــردیده پاره پاره و از تن بدر فتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـاشق شدم تو را  آخر چرا مرا  باور نمیکنی ؟! افتاده زیر پا صد پاره دل چرا بـاور نمی کنی ؟ ای آهوی روان   انصاف کن کمی  بر زخم مرهمی! زخمم چو لاله گشت  امّا تو بی وفا باور نمی کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نون و پنیر و چایی ، قصه ی آشنایی ، الهی یاد نگیری ، هرگز تو بی وفایی ، روی گلهای نرگس ، با یه مداد قرمز ، هزار دفعه نوشتم ؛ زندگی بی تو هرگز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا رو از ماهی یاد بگیر که وقتی از آب در میاد ؛ میمیره نه از زنبور که وقتی از گلی خسته میشه ؛ میره سراغ یه گل دیگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خوش بود که یارم با وفا بود / کمی از زندگیش از آن ما بود ولی افسوس که فکر ما غلط بود / که زنگ تفریحش احساس ما بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم طاقتی عادت آن روزهایت بود این روزها برای گرفتن خبری از من عجیب صبور شده ای!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه نازنینان را وفا نیست ، گلستانی چو باغ آشنا نیست ،  اگر بر اوج آسمان هم پا گذارم ، دلم یک لحظه از یادت جدا نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن صداقت با دروغگو  و مهربانی با سنگدل . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقــدر مرا سرد کرد  از خودش .. از عشق ..کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام آهای !!! روی احساسم پا نگذاریــد ..لیز می‌‌خوریــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که را دیدم  خیانت کرد و رفت هر که با من بود یار من نبود هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت خود ندانستم از این غمها چه سود