بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بچگانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو را که از دلــم کم میکنــم باقیمانده صفــر میشــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند به اندازه آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو میمیرم … تو وانمود کن که تب کرده ای همین کافیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوهای رؤیا هر شب تو را در چشم من تخم می گذارند و سحرگاهان فوج فوج از شاخسار نگاهم به باغ دلم پر می کشی و مرا چون سازی از نغمه های شیرین پر می کنی دنیای قشنگی دارم با خیال بیدارت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هواــے تو ، هوای دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جشن بگیرم اشک هایم دوباره با من آشتی کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت کاش همه این را مى فهمیدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید را در آغوش گرفته ای پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای موهایت را به دست نسیم چه خوش غیرتـــــــم من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت بی انصاف چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بچگانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو را که از دلــم کم میکنــم باقیمانده صفــر میشــود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند به اندازه آغوشت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای تو میمیرم … تو وانمود کن که تب کرده ای همین کافیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرستوهای رؤیا هر شب تو را در چشم من تخم می گذارند و سحرگاهان فوج فوج از شاخسار نگاهم به باغ دلم پر می کشی و مرا چون سازی از نغمه های شیرین پر می کنی دنیای قشنگی دارم با خیال بیدارت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار فصل کامل نیست ! هواــے تو ، هوای دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید جشن بگیرم اشک هایم دوباره با من آشتی کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتـــهاســـت دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد تــو بیـــــــا مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلى که اندوه دارد نیاز به شانه دارد نه نصیحت کاش همه این را مى فهمیدند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید را در آغوش گرفته ای پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای موهایت را به دست نسیم چه خوش غیرتـــــــم من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت بی انصاف چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟