بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هایت را کش بده … من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میشد با بوس شارژت کنم ، اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست ! چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش  . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت را می بوسم قند ِ دلت آب می شود و تا ابد نمک گیر شیرینی لبان تو می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم و بــرای هــر نفــس تــو، بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم هــر چــه تــو بخــواهــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست وســـــط پیشــــانـــی ات می شـــود قبلـــــه گــاه لبـهــای مــــــن بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فنجان چای توام ، ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فراموشت می‌کردم؛ با عبورِ هر نفس در ازدحامِ خاطره‌ی لب‌ها از ولوله‌ی بوسه و مکث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدن تو تنها تکراریست که تکراری نمی شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا ببــوس، روزهــای سختــی در پیــش اســت! بگــذار تــو را کمــی پــس‌انــداز کنــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـایــت ، دسـت خـــط ِ کــیـست ! که بــوســیـدنــش ، سـجــده ی واجــب دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ بیـــرون میکشـــم بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ و نیسـتـــی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هایت را کش بده … من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میشد با بوس شارژت کنم ، اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست ! چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش  . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبانت را می بوسم قند ِ دلت آب می شود و تا ابد نمک گیر شیرینی لبان تو می شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخــواب تــا نگــاهــت کنــم و بــرای هــر نفــس تــو، بــوســه‌ای بنشــانــم بــه طعــم هــر چــه تــو بخــواهــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست وســـــط پیشــــانـــی ات می شـــود قبلـــــه گــاه لبـهــای مــــــن بـــــــوسه هــایـــــم را همان جــا حوالـــــه می کنـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فنجان چای توام ، ببین چگونه قند در دلم آب می شود به شوق لبت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فراموشت می‌کردم؛ با عبورِ هر نفس در ازدحامِ خاطره‌ی لب‌ها از ولوله‌ی بوسه و مکث

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدن تو تنها تکراریست که تکراری نمی شود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرا ببــوس، روزهــای سختــی در پیــش اســت! بگــذار تــو را کمــی پــس‌انــداز کنــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـایــت ، دسـت خـــط ِ کــیـست ! که بــوســیـدنــش ، سـجــده ی واجــب دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ بیـــرون میکشـــم بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ و نیسـتـــی  . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام بارش باران سرت را رو به آسمان نگیر من به بوسه ‏‏‏‏‏‏‏های باران روی صورتت هم حسودی میکنم !