بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قربون موبایل توی دستت/که بوسه می زنه انگشت شستت/الهی من بشم صفحه موبایلت/که تو سیلم کنی با چشم مستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شیرینی عسل از بوسه است پاسخ هر بوسه ای یک بوسه است بهترین هدیه پس از یک انتظار بشنوید از من فقط یک بوسه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو بشین رو پشت بوم روتو بکن به آسمون در جهت وزش باد یه بوس فرستادم برات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی در آرزوی دیدن توست/یکی در حسرت بوسیدن توست/ولی من ساده و بی ادعایم/تمام هستیم خندیدن توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزانى که اس ام اس ندارند بوس هم پذیرفته میشود آدرس اینترنتى ما،دبلیو دبلیو داد،داد داد نداد به زور مى بوسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوس ۲بوس ۳بوس ۴بوس ۵بوس …. بسه دیگه بوسم نکن مرسی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید ، میشه یه بوس بندازی !؟ ” کانون بوس ندیده ها ! “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم تو خونه پماد سوختگی داشته باشی چون برات یه بوس داغ فرستادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند / قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند / تارموی توست اما ریشه ی عمر من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار باران بیاید و تو بیایی و بمانی تا تمام خاطره را زیر باران تا یک نگاه عمیق تا یک تبسم عاشقانه تا لبخند تا بوسه تا یک آغوش گرم پیش ببریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترت را کنار بگذار دستانم را بگیر بگذار در زیر باران رحمت خدا هر دو خیس شویم بگذار هر دو بخنیدم بر قطراتی که بر صورتمان می لغزند و می رقصند بذار فال گوش بگویم لذت بوسه در باران دو چندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

…و از جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو ، بــر شـــانـه هــایــــم .. خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببوس! نه یک بار که هزار بار! بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند، آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی اما ” لب هایت ” عجب تعادلی برقرار کرده است … شیرین است ،شیرین شیرین … در برابر این زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و زندگی از جایی شروع میشود که بی هوا بوسیده میشوی…

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قربون موبایل توی دستت/که بوسه می زنه انگشت شستت/الهی من بشم صفحه موبایلت/که تو سیلم کنی با چشم مستت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شیرینی عسل از بوسه است پاسخ هر بوسه ای یک بوسه است بهترین هدیه پس از یک انتظار بشنوید از من فقط یک بوسه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو بشین رو پشت بوم روتو بکن به آسمون در جهت وزش باد یه بوس فرستادم برات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی در آرزوی دیدن توست/یکی در حسرت بوسیدن توست/ولی من ساده و بی ادعایم/تمام هستیم خندیدن توست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزانى که اس ام اس ندارند بوس هم پذیرفته میشود آدرس اینترنتى ما،دبلیو دبلیو داد،داد داد نداد به زور مى بوسیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوس ۲بوس ۳بوس ۴بوس ۵بوس …. بسه دیگه بوسم نکن مرسی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببخشید ، میشه یه بوس بندازی !؟ ” کانون بوس ندیده ها ! “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم تو خونه پماد سوختگی داشته باشی چون برات یه بوس داغ فرستادم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند / قاب عکس توست اما شیشه ی عمرمن است بوسه بر مویت زنم ترسم که تارش بشکند / تارموی توست اما ریشه ی عمر من است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار باران بیاید و تو بیایی و بمانی تا تمام خاطره را زیر باران تا یک نگاه عمیق تا یک تبسم عاشقانه تا لبخند تا بوسه تا یک آغوش گرم پیش ببریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چترت را کنار بگذار دستانم را بگیر بگذار در زیر باران رحمت خدا هر دو خیس شویم بگذار هر دو بخنیدم بر قطراتی که بر صورتمان می لغزند و می رقصند بذار فال گوش بگویم لذت بوسه در باران دو چندان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

…و از جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو ، بــر شـــانـه هــایــــم .. خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببوس! نه یک بار که هزار بار! بگذار آوازه عشقبازیمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند، آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی اما ” لب هایت ” عجب تعادلی برقرار کرده است … شیرین است ،شیرین شیرین … در برابر این زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و زندگی از جایی شروع میشود که بی هوا بوسیده میشوی…