بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوسه یه حقه عاشقانه‌ست برای وقتی که کلمات در بیان احساسات عاجز است . می‌بوسمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باران قرار با پنجره داشت / روبوسی آبدار با پنجره داشت یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد / چک چک ، چک چک … چکار با پنجره داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گل پژمرده ای هستم ، چشمهایم چشمه خشک کویر ، تشنه یک بوسه خورشید ، تشنه یک قطره شبنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درشیرینی بوسه غرق بودیم  ، که ناگهان شوری اشک رابر لبانم احساس کردم وفهمیدم که این بوسه جدایی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمند لبت،جان بوسه خواه من است / نگاه کن به نیازی که در نگاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز یادگاری هایت همدم من شدند و به حرفهای نگفته من گوش دادند. و برایم دلسوزی کردند. البته به روش خودشان که همان سکوت تکراری بود و یادآوری خاطرات با تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که تو را نثار ره کردم در سینه ی دیگری نخواهی یافت زان بوسه که بر لبانت افشاندم سوزنده تر آذری نخواهی یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند غروب جایی است که آسمان زمین را می بوسد امشب برایت غروب میکنم آسمان من کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ؛ من پستچی هستم با پست سفارشی واستون یه بوس فرستادن اگه ممکنه لپ تون رو جلو بیارین تحویل بگیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن همه را می بوسید/به من از دور نگاهش را داد/یادگاری به همه داد و به من/انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی بوسه ستاند ز لب یار کسی/بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیزاری بوست کنم اگه نمیزاری نازت کنم اگه نمیزاری بغلت کنم حداقل بزار جیگرتو بخورم که . . آخه من جیگر گوسفند خیلی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم، بوسم میدی . بوسم میدی .بوسم میدی .بوسم میدی . خیلی بو سم میدی، سم پاشی می کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تونستی زیر آب یه نفس عمیق بکشی یا اگه تونستی یه بوسه به آتیش بزنی یا اگه تونستی همه ی ستاره های آسمون رو بشماری اون وقت من می تونم تو رو فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت مقدس عشق را میستایم بر لبهای بسته اش بوسه میزنم شاید مرحمی باشد برای فریاد در گلو مانده ام سکوت میکنم ، صبر میکنم  و همین است که مرا هر روز به عشق مجنون تر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی مستی در ان چشم سیاه است. مرا صد آفرین در هر نگاه است. تبی از بوسه ی گرم تو دارم. بر این تب آتش لب ها گواه است

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بوسه یه حقه عاشقانه‌ست برای وقتی که کلمات در بیان احساسات عاجز است . می‌بوسمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب باران قرار با پنجره داشت / روبوسی آبدار با پنجره داشت یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد / چک چک ، چک چک … چکار با پنجره داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من گل پژمرده ای هستم ، چشمهایم چشمه خشک کویر ، تشنه یک بوسه خورشید ، تشنه یک قطره شبنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درشیرینی بوسه غرق بودیم  ، که ناگهان شوری اشک رابر لبانم احساس کردم وفهمیدم که این بوسه جدایی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمند لبت،جان بوسه خواه من است / نگاه کن به نیازی که در نگاه من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز یادگاری هایت همدم من شدند و به حرفهای نگفته من گوش دادند. و برایم دلسوزی کردند. البته به روش خودشان که همان سکوت تکراری بود و یادآوری خاطرات با تو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی که تو را نثار ره کردم در سینه ی دیگری نخواهی یافت زان بوسه که بر لبانت افشاندم سوزنده تر آذری نخواهی یافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند غروب جایی است که آسمان زمین را می بوسد امشب برایت غروب میکنم آسمان من کجایی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ؛ من پستچی هستم با پست سفارشی واستون یه بوس فرستادن اگه ممکنه لپ تون رو جلو بیارین تحویل بگیرین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت رفتن همه را می بوسید/به من از دور نگاهش را داد/یادگاری به همه داد و به من/انتظار سر راهش را داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی بوسه ستاند ز لب یار کسی/بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه نمیزاری بوست کنم اگه نمیزاری نازت کنم اگه نمیزاری بغلت کنم حداقل بزار جیگرتو بخورم که . . آخه من جیگر گوسفند خیلی دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم، بوسم میدی . بوسم میدی .بوسم میدی .بوسم میدی . خیلی بو سم میدی، سم پاشی می کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تونستی زیر آب یه نفس عمیق بکشی یا اگه تونستی یه بوسه به آتیش بزنی یا اگه تونستی همه ی ستاره های آسمون رو بشماری اون وقت من می تونم تو رو فراموش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت مقدس عشق را میستایم بر لبهای بسته اش بوسه میزنم شاید مرحمی باشد برای فریاد در گلو مانده ام سکوت میکنم ، صبر میکنم  و همین است که مرا هر روز به عشق مجنون تر میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی مستی در ان چشم سیاه است. مرا صد آفرین در هر نگاه است. تبی از بوسه ی گرم تو دارم. بر این تب آتش لب ها گواه است