بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در این گفته من وسوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای بوسه ای دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه چیز میگم بگو باشه یه ماچ میدی دلم وا شه !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها به خنده يا به شکر خنده هاي تو گرد و غبار از دل تنگم زدودني ست در روزگار هر که ندزديد مفت باخت من نيز مي ربايم اما چه ؟ بوسه بوسه از آن لب ربودني ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من هزار زبان دارد من ساقيم به محفل سرمستان تا کي ز درد عشق سخن گويي گر بوسه خواهي از لب من بستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهي که رنگ مستي داشت خنده اي بر لبانش گذر کرد در دو چشمش نگاه کردم و گفت بايد از عشق حاصلي برداشت سايه يي روي سايه يي خم شد در نهانگاه رازپرور شب نفسي روي گونه يي لغزيد بوسه يي شعله زد ميان دو لب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از آن جهت بود شيرين كه نشان محبتي باشد نزد من بوسه اي بود خوشتر كه در آن سوءنيتي باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگي کن در آغوشم که امشب فروزانست بزم عشق ديرين نمي خوابيم و مي نوشيم تا صبح ز جام بوسه ها ، بس راز شيرين . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــا نسل بوسه هاي ممنوع ايم عشق را ميانِ لبهاي هم، پنهان کرده ايم تا نمــــــــــيرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردي به غمزه ي همه صبر و قرار من / آخر به سر رسيده چه خوش انتظار من / ترسم دوباره فاصله افتد ميان ما / مي بوسمت که بوسه شود يادگار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بگريزيد که مي خورده‌ام امروز با من منشينيد که ديوانه‌ام امشب يک جرعه آن مست کند هر دو جهان را چيزي که لبت ريخت به پيمانه‌ام امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار لبهايـــــت براي بوسيدن باشد چشمهايــــــت به اندازه ي کافي حرف براي گفتن دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیست در این گفته من وسوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای بوسه ای دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام یه چیز میگم بگو باشه یه ماچ میدی دلم وا شه !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها به خنده يا به شکر خنده هاي تو گرد و غبار از دل تنگم زدودني ست در روزگار هر که ندزديد مفت باخت من نيز مي ربايم اما چه ؟ بوسه بوسه از آن لب ربودني ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان من هزار زبان دارد من ساقيم به محفل سرمستان تا کي ز درد عشق سخن گويي گر بوسه خواهي از لب من بستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با نگاهي که رنگ مستي داشت خنده اي بر لبانش گذر کرد در دو چشمش نگاه کردم و گفت بايد از عشق حاصلي برداشت سايه يي روي سايه يي خم شد در نهانگاه رازپرور شب نفسي روي گونه يي لغزيد بوسه يي شعله زد ميان دو لب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از آن جهت بود شيرين كه نشان محبتي باشد نزد من بوسه اي بود خوشتر كه در آن سوءنيتي باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درنگي کن در آغوشم که امشب فروزانست بزم عشق ديرين نمي خوابيم و مي نوشيم تا صبح ز جام بوسه ها ، بس راز شيرين . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــا نسل بوسه هاي ممنوع ايم عشق را ميانِ لبهاي هم، پنهان کرده ايم تا نمــــــــــيرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردي به غمزه ي همه صبر و قرار من / آخر به سر رسيده چه خوش انتظار من / ترسم دوباره فاصله افتد ميان ما / مي بوسمت که بوسه شود يادگار من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من بگريزيد که مي خورده‌ام امروز با من منشينيد که ديوانه‌ام امشب يک جرعه آن مست کند هر دو جهان را چيزي که لبت ريخت به پيمانه‌ام امشب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار لبهايـــــت براي بوسيدن باشد چشمهايــــــت به اندازه ي کافي حرف براي گفتن دارد...