بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني... من دوست دارم ....من عاشقتم ....ميميرم برات .....ميبوسمت ......چند تا ميم داره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک بار براي ديدن دريا قدم به ساحل گذاشتي... اما امواج دريا هزاران بار براي بوسيدن قدمگاهت تا روي ساحل پيش آمدند. دلم برات تنگ ميشه اما هزاران بار بر قدمگاهت بوسه ميزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب براي چيدن ستاره هاي قلبت خواهم آمد .بيدار باش من با سبدي پر از بوسه مي آيم و آن را قبل از چيدن روي گونه هايت ميكارم تا بداني اي خوبم دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب بوسه یعنی عشق ، در اعماق شب بوسه یعنی مستی از اعماق عشق بوسه یعنی آتش و گرمای تب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خري تو را بوسه كند بهتر از آن است كه بوسه اي تو را خر كنــــــــــــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد نگاهت ايستادن به روياي شانه هايت سر نهادن گونه هاي زيبايت را بوسه دادن مرا خوش تر از اين آرزويي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه يعني عشق خالي از گناه. بوسه يعني قلب تو از آن من. بوسه يعني تو هميشه مال من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي اس ام اس برو پيش اوني که فکر ميکنم. اگه کار داشت مزاحمش نشو. اگه خواب بود آروم ببوسشو برگرد. اگه تو رو خووند بهش بگو که دوسش دارم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بوسیمت سه تایی من و غم و تنهایی / امان از این جدایی دلتنگتم خدایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ام را می گذارم پشت در / قهرکردی , قهرکردم , سر به سر تو بیا , در را تماما باز کن / هر چه میخواهی برایم ناز کن من غرورم را شکستم , داشتی ؟ / آمدم , حالا تو با من آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد . . . میبوسمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید نگاهت ایستادن / به روی شانه هایت سر نهادن خوشتر از این آرزویی است / دهان کوچکت را بوسه دادن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني... من دوست دارم ....من عاشقتم ....ميميرم برات .....ميبوسمت ......چند تا ميم داره؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک بار براي ديدن دريا قدم به ساحل گذاشتي... اما امواج دريا هزاران بار براي بوسيدن قدمگاهت تا روي ساحل پيش آمدند. دلم برات تنگ ميشه اما هزاران بار بر قدمگاهت بوسه ميزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب براي چيدن ستاره هاي قلبت خواهم آمد .بيدار باش من با سبدي پر از بوسه مي آيم و آن را قبل از چيدن روي گونه هايت ميكارم تا بداني اي خوبم دوستت دارم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی وصل شیرین دو لب بوسه یعنی عشق ، در اعماق شب بوسه یعنی مستی از اعماق عشق بوسه یعنی آتش و گرمای تب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خري تو را بوسه كند بهتر از آن است كه بوسه اي تو را خر كنــــــــــــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد نگاهت ايستادن به روياي شانه هايت سر نهادن گونه هاي زيبايت را بوسه دادن مرا خوش تر از اين آرزويي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه يعني عشق خالي از گناه. بوسه يعني قلب تو از آن من. بوسه يعني تو هميشه مال من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي اس ام اس برو پيش اوني که فکر ميکنم. اگه کار داشت مزاحمش نشو. اگه خواب بود آروم ببوسشو برگرد. اگه تو رو خووند بهش بگو که دوسش دارم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می بوسیمت سه تایی من و غم و تنهایی / امان از این جدایی دلتنگتم خدایی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ام را می گذارم پشت در / قهرکردی , قهرکردم , سر به سر تو بیا , در را تماما باز کن / هر چه میخواهی برایم ناز کن من غرورم را شکستم , داشتی ؟ / آمدم , حالا تو با من آشتی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد . . . میبوسمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به امید نگاهت ایستادن / به روی شانه هایت سر نهادن خوشتر از این آرزویی است / دهان کوچکت را بوسه دادن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . . .