بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوس... بوس... بوس... ... ... ... ... از رو نریا! همین طور بیا پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

B.O.O.O.O.S BuuuuuuS b.O.O.O.O.s BüüüüüüS B000000S bUuUuUuUus BooooooooS bo.Oo.Oo.Oo.s B.......oOo.....S BoossS تنوع از ما ,انتخاب از شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اسی نداشتم ، چون که دوستت می داشتم ، یه بوس برات گذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نرخ بوسه را لب جانان به جان كند، حاشا كه مشتري سر مويي زيان كند! (البته بستگي به جانانش داره!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورچه و يك زرافه باهم ازدواج مي كنند شب عروسي مورچه گم مي شه بعد از يك هفته پيداش مي شه بعد زرافه بهش مي گه اين همه مدت كجا بودي مورچه مي گه :تو راه بودم كه بيام بوست كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه = 1 لبخند/ 1 لبخند = 1 ملاقات/ 1 ملاقات = 1 پيشنهاد/ 1 پيشنهاد = 1 بوسه/ 1 بوسه = 1 ازدواج/ 1 ازدواج = 1111111111111 تا مشكل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده را دوست دارم اما نه تو قفس بوسه را دوست دارم اما نه تو هوس .....اما .........تو رو دوست دارم تا آخرين نفس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دل تنها كالائيست كه خدا شكسته ي آن را مي خرد پس چرا من به دست كسي كه دلم را شكست بوسه نزنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه تنها تصادفي است كه پليس راه ندارد. درياي غم تنها دريايي است كه ساحل ندارد. قلب تنها چيزي است كه شكستنش صدا ندارد. عاشقي تنها دردي است كه درمان ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه يعني اتصال سيم هاي مثبت و منفي يك جريان برق 66000 ولتي كه اگه زياد طول بكشه فيوز مركزي بدجوري ميزنه بيرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي عاشقانه تر زير باران بمان,ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كنند...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليوان ز لبت بوسه گرفت من ز ليوان ديدي ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوست داري عميق ترين ، طولاني ترين و محكم ترين بوس دنيا رو تجربه كني بيا پيش خودم تا لباتو بذارم رو لوله جارو برقي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليوان ز لبت بوسه گرفت من ز ليوان ديدي ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟ از بس ز لبت بوسه چون قند گرفتم از قند لبت من مرض قند گرفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند.قاب عکس توست اما شيشه ي عمرمن است بوسه بر مويت زنم ترسم که تارش بشکند.تارموي توست اما ريشه ي عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بوسه تقديم به آنكه دارمش دوست تقديم به آنكه قلبم از اوست اگر مهتاب از تن بركند پوست جدا هرگز نگردد يادم از دوست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوس... بوس... بوس... ... ... ... ... از رو نریا! همین طور بیا پایین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

B.O.O.O.O.S BuuuuuuS b.O.O.O.O.s BüüüüüüS B000000S bUuUuUuUus BooooooooS bo.Oo.Oo.Oo.s B.......oOo.....S BoossS تنوع از ما ,انتخاب از شما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اسی نداشتم ، چون که دوستت می داشتم ، یه بوس برات گذاشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر نرخ بوسه را لب جانان به جان كند، حاشا كه مشتري سر مويي زيان كند! (البته بستگي به جانانش داره!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورچه و يك زرافه باهم ازدواج مي كنند شب عروسي مورچه گم مي شه بعد از يك هفته پيداش مي شه بعد زرافه بهش مي گه اين همه مدت كجا بودي مورچه مي گه :تو راه بودم كه بيام بوست كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه = 1 لبخند/ 1 لبخند = 1 ملاقات/ 1 ملاقات = 1 پيشنهاد/ 1 پيشنهاد = 1 بوسه/ 1 بوسه = 1 ازدواج/ 1 ازدواج = 1111111111111 تا مشكل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرنده را دوست دارم اما نه تو قفس بوسه را دوست دارم اما نه تو هوس .....اما .........تو رو دوست دارم تا آخرين نفس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي دل تنها كالائيست كه خدا شكسته ي آن را مي خرد پس چرا من به دست كسي كه دلم را شكست بوسه نزنم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه تنها تصادفي است كه پليس راه ندارد. درياي غم تنها دريايي است كه ساحل ندارد. قلب تنها چيزي است كه شكستنش صدا ندارد. عاشقي تنها دردي است كه درمان ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه يعني اتصال سيم هاي مثبت و منفي يك جريان برق 66000 ولتي كه اگه زياد طول بكشه فيوز مركزي بدجوري ميزنه بيرون!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندكي عاشقانه تر زير باران بمان,ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كنند...................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليوان ز لبت بوسه گرفت من ز ليوان ديدي ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوست داري عميق ترين ، طولاني ترين و محكم ترين بوس دنيا رو تجربه كني بيا پيش خودم تا لباتو بذارم رو لوله جارو برقي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ليوان ز لبت بوسه گرفت من ز ليوان ديدي ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟ از بس ز لبت بوسه چون قند گرفتم از قند لبت من مرض قند گرفتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند.قاب عکس توست اما شيشه ي عمرمن است بوسه بر مويت زنم ترسم که تارش بشکند.تارموي توست اما ريشه ي عمر من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه بوسه تقديم به آنكه دارمش دوست تقديم به آنكه قلبم از اوست اگر مهتاب از تن بركند پوست جدا هرگز نگردد يادم از دوست