بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت شعار نداده ام ، که به زور باید لبخند زد بعضی وقت ها باید تا نهایت آرامش گریست آن گاه است که تبسمی میهمان لبانت می شود که زیباتر از رنگین کمان بعد از باران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به تو که زبان می گشایی رگ های فروبسته ی هزار پرسش بی امانم را پاسخ می گویی و هجوم بی امان نفس هایت  دفتر پر برگ ندانسته های اندیشه ام را صفحه به صفحه بر باد می دهد ای آشنا ! با من سخن بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو تعطیلی نداره ؟ به فکر خودت نیستی فکری به حال خستگی ما بکن ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حدیث عشق من و تو حدیث ابر بهاریست تو از قبیله لبخند من از قبیله اندوه فضای فاصله صد آه فضای فاصله صد کوه تو از سپیده و نوری من از شقایق گلگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گفتی از دلتنگی ام برایت بنویسم اما فکرش را نکردی دفتر دلتنگی هایم در قلبت جا نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از زمستون غمگین تره چون بهارو ندیده ولی من از پاییز غمگین ترم چون خیلی وقته تو رو ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست مرا یاد کنی من که روزی گل صحرای رفیقان بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ساحل روی شن ها قایقی به گل نشسته یکی با چشمون گریون گوشه ای تنها نشسته نگاه پر اضطرابش به افق به بی نهایت ساکته اما تو قلبش داره یک دنیا شکایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد در غروب آفتاب بی صدا با سایه ها کوچید و رفت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه بد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت شعار نداده ام ، که به زور باید لبخند زد بعضی وقت ها باید تا نهایت آرامش گریست آن گاه است که تبسمی میهمان لبانت می شود که زیباتر از رنگین کمان بعد از باران است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به تو که زبان می گشایی رگ های فروبسته ی هزار پرسش بی امانم را پاسخ می گویی و هجوم بی امان نفس هایت  دفتر پر برگ ندانسته های اندیشه ام را صفحه به صفحه بر باد می دهد ای آشنا ! با من سخن بگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو تعطیلی نداره ؟ به فکر خودت نیستی فکری به حال خستگی ما بکن ما هر روز تا دیر وقت خرابتیم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حدیث عشق من و تو حدیث ابر بهاریست تو از قبیله لبخند من از قبیله اندوه فضای فاصله صد آه فضای فاصله صد کوه تو از سپیده و نوری من از شقایق گلگون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو گفتی از دلتنگی ام برایت بنویسم اما فکرش را نکردی دفتر دلتنگی هایم در قلبت جا نمی گیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز از زمستون غمگین تره چون بهارو ندیده ولی من از پاییز غمگین ترم چون خیلی وقته تو رو ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای که یک دم فارغ از یاد رقیبان نیستی هیچ عیبی نیست مرا یاد کنی من که روزی گل صحرای رفیقان بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی ساحل روی شن ها قایقی به گل نشسته یکی با چشمون گریون گوشه ای تنها نشسته نگاه پر اضطرابش به افق به بی نهایت ساکته اما تو قلبش داره یک دنیا شکایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد در غروب آفتاب بی صدا با سایه ها کوچید و رفت