بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه با کلاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ر سایه دلشکستگی پیر شدم غم خوردم و با غمت نمک گیر شدم تا آمدم آشنای قلبت باشم گفتی که من از غریبه ها سیر شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولم خنده ز بی‌ دردی بود آخرم گریه ز بی‌ درمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دلم تنگ می شود برای محض حرف زدنت و برای تکیه کلام هایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبود من هم به آنها تکیه داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ببینمت ! چرا که روی نوار قلبی ام پیوسته نام تو بود و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام تو را تجویز کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام این بار من یک بارگی از عافیت بُبریده ام در دیده ی من اندر آ، وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس که از راهی رسید بی دریغ تکه ای از قلب ما کند و برید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم را تعبیر می کنی ، سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد از هیچ گلایه می سازی ، از همه چیز بهانه من  کجای این نمایشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور شدم از تو دلم شور زد ساز دلم نغمه ی ناجور زد آه از آن چشم که با یک نظر بال و پرم را گره کور زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به دست من بکش ، به نامٍ من گناه کن اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه کن هنوز می پرستمت ، هنوز ماه من تویی هنوز موئمنم ببین ، تنها گناه من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حساب و کتاب بازار عشق هیچ گاه سر در نیاوردم ! و هنوز نمی دانم چگونه می شود هر بار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان می کردم می آید ، می ماند و به تنهائیم پایان می دهد آمد ، رفت ، و به زندگی ام پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی را که قسمت کس دیگریست سر راهمان قرار نده تا شب های دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه اجاره ای داری برای یه آدم تنها ؟ قلبشو رو پیش میده  جونشم ماه به ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کرده ام دیگر نه از سردی نگاهی می لرزد و نه از گرمی آغوشی می تپد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه با کلاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ر سایه دلشکستگی پیر شدم غم خوردم و با غمت نمک گیر شدم تا آمدم آشنای قلبت باشم گفتی که من از غریبه ها سیر شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولم خنده ز بی‌ دردی بود آخرم گریه ز بی‌ درمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم دلم تنگ می شود برای محض حرف زدنت و برای تکیه کلام هایت که نمی دانستی فقط کلام تو نبود من هم به آنها تکیه داده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسمت این بود که من با تو معاصر باشم تا در این قصه ی پر حادثه حاضر باشم تو پری باشی و تا آن سوی دریا بروی من به سودای تو یک مرغ مهاجر باشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ببینمت ! چرا که روی نوار قلبی ام پیوسته نام تو بود و پزشک نیز بر آخرین نسخه ام تو را تجویز کرده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام این بار من یک بارگی از عافیت بُبریده ام در دیده ی من اندر آ، وز چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس که از راهی رسید بی دریغ تکه ای از قلب ما کند و برید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف هایم را تعبیر می کنی ، سکوتم را تفسیر دیروزم را فراموش ، فردایم را پیشگویی به نبودنم مشکوکی ، در بودنم مردد از هیچ گلایه می سازی ، از همه چیز بهانه من  کجای این نمایشم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور شدم از تو دلم شور زد ساز دلم نغمه ی ناجور زد آه از آن چشم که با یک نظر بال و پرم را گره کور زد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو به دست من بکش ، به نامٍ من گناه کن اگر من اشتباهتم همیشه اشتباه کن هنوز می پرستمت ، هنوز ماه من تویی هنوز موئمنم ببین ، تنها گناه من تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حساب و کتاب بازار عشق هیچ گاه سر در نیاوردم ! و هنوز نمی دانم چگونه می شود هر بار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای کسی تنگ است که گمان می کردم می آید ، می ماند و به تنهائیم پایان می دهد آمد ، رفت ، و به زندگی ام پایان داد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کسی را که قسمت کس دیگریست سر راهمان قرار نده تا شب های دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خونه اجاره ای داری برای یه آدم تنها ؟ قلبشو رو پیش میده  جونشم ماه به ماه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم را عصب کشی کرده ام دیگر نه از سردی نگاهی می لرزد و نه از گرمی آغوشی می تپد