بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه انگلیسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If 10 people care 4 u, one of them is me, if 1 person cares 4 u that would be me again, if no 1 cares 4 u that means i m not in this world.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I m going to write on all the bricks I MISS U and i wish that one falls on ur head,so that u knows how it hurts when u miss someone special like u.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

When time comes for u to give ur heart to someone, make sure u select someone who will never break ur heart, cuz broken hearts has never spare parts.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Time will always fly, but our love will never die. Keep in touch and remeber me

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

On this special day, best wishes go to you that this wonderful love u share lasts your lifetime through. Happy anniversary to you my Love.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Your love makes my days happy and bright, Into my world you brought pure delight, Joy beyond reason you’ve given me, Our love is true this I can see. Happy Anniversary

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Hoping that the love you shared years ago Is still as strong today as it was then Bringing you much joy , love and  happiness To celebrate again.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه انگلیسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

If 10 people care 4 u, one of them is me, if 1 person cares 4 u that would be me again, if no 1 cares 4 u that means i m not in this world.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

I m going to write on all the bricks I MISS U and i wish that one falls on ur head,so that u knows how it hurts when u miss someone special like u.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

When time comes for u to give ur heart to someone, make sure u select someone who will never break ur heart, cuz broken hearts has never spare parts.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Time will always fly, but our love will never die. Keep in touch and remeber me

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

On this special day, best wishes go to you that this wonderful love u share lasts your lifetime through. Happy anniversary to you my Love.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Your love makes my days happy and bright, Into my world you brought pure delight, Joy beyond reason you’ve given me, Our love is true this I can see. Happy Anniversary

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

Hoping that the love you shared years ago Is still as strong today as it was then Bringing you much joy , love and  happiness To celebrate again.