بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طنز ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله عاشقانه حیف نون به نامزدش دوستت دارم به اندازه همه اذون های مغرب ماه رمضون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استشمام عطر خوشبوی رمضان از پنجره ملکوتی شعبان گوارای وجود پاکتان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضون موقع نهار تازه متوجه میشی تمام اطرافیانت مریض احوالن یکی ناراحتی معده داره یکی مشکل قلبی یکی بیماری کلیوی خیلی ناراحت کننده اس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم ماه مبارک رمضان… و بازهم شب اول این ماهه عزیز…  و چشم دختران سرزمینمان به صفحه تلوزیون و زل زدن به انگشت احسان علی خانی … امسال حلقه دستش نباشه صلوات

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طنز ماه رمضان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمله عاشقانه حیف نون به نامزدش دوستت دارم به اندازه همه اذون های مغرب ماه رمضون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استشمام عطر خوشبوی رمضان از پنجره ملکوتی شعبان گوارای وجود پاکتان . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه رمضون موقع نهار تازه متوجه میشی تمام اطرافیانت مریض احوالن یکی ناراحتی معده داره یکی مشکل قلبی یکی بیماری کلیوی خیلی ناراحت کننده اس !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم ماه مبارک رمضان… و بازهم شب اول این ماهه عزیز…  و چشم دختران سرزمینمان به صفحه تلوزیون و زل زدن به انگشت احسان علی خانی … امسال حلقه دستش نباشه صلوات