بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طنز ایرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارنامه ایرانی ها : زبان انگلیسی = ۱۹ زبان فارسی =۱۳

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب سوراخ خواهد شد غرق خواهد شد من خفه میشم شما هم هر هر میخندین :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا . . . واسه همه سوژه هاي خوشتيپ و خوشگل مي فرستي ايمانشونو امتحان کني واسه من پشه مي فرستي اعصابمو تست کني ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی‌ میتونه کسایی‌ رو که نمیشناسه تو فیس بوک ادد کنه . . اما کسایی‌ رو که میشناسه بگه ولش کن بابا! اددش کنم شاخ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدﺭﺕ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻬﺎ : + + ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی میرین دکتر مریض قبل شما ٣ ساعت تو اتاق دکتره ولی وقتی نوبت شما که میشه دو ثانیه معاینه میشین و میایینبیرون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضروری ترین تماس ها وقتی با من گرفته میشه که یا توالتم یا حموم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطق پدر مادر ها از تحصیل در دانشگاه "این همه درس خوندی دره یه نایلون رو نمیتونی باز کنی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طنز ایرانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کارنامه ایرانی ها : زبان انگلیسی = ۱۹ زبان فارسی =۱۳

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایقی خواهم ساخت خواهم انداخت به آب سوراخ خواهد شد غرق خواهد شد من خفه میشم شما هم هر هر میخندین :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا . . . واسه همه سوژه هاي خوشتيپ و خوشگل مي فرستي ايمانشونو امتحان کني واسه من پشه مي فرستي اعصابمو تست کني ؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط یه ایرانی‌ میتونه کسایی‌ رو که نمیشناسه تو فیس بوک ادد کنه . . اما کسایی‌ رو که میشناسه بگه ولش کن بابا! اددش کنم شاخ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدﺭﺕ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻬﺎ : + + ﯾﮏ ﺗﺎﺭ ﻣﻮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﮐﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮﻥ ﻣﯿﺒﯿﻨﻦ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺗﯿﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻦ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین وقتی میرین دکتر مریض قبل شما ٣ ساعت تو اتاق دکتره ولی وقتی نوبت شما که میشه دو ثانیه معاینه میشین و میایینبیرون!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضروری ترین تماس ها وقتی با من گرفته میشه که یا توالتم یا حموم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منطق پدر مادر ها از تحصیل در دانشگاه "این همه درس خوندی دره یه نایلون رو نمیتونی باز کنی؟