بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که آسمان آبی را دیدم تازه فهمیدم استقلال چقدر سوراخ سوراخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیس یه ایران یه تیم پر از دلیران گر چه حریفت قدره اما تو می شی قهرمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيران ما هستند با يال و کوپال سرخ رنگ کجا ديدي که شيران در بند نخورند سنگ وقتي که از کنار مي گيرند دست و پاي شيران را آيا آنها اينچنين مي توانند کنند جنگ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف قشنگش بشه هر زمانی می پیچه عطر خوش قهرمانی یه سر و گردن از همه بهتره پرسپولیس از تمام تیما سره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کي از قرمزها شيش تا خورده بود ما که هر چي بگيم نداره سود کي تو دربي اشک مي ريزه مثه رود جيلیز و  ويلزتونو در مياريم مثه فست فود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟ هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه آبی های محلمون دارن اینو جار می زنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه تیم ها پرسپولیس رو گل باران می کنند ! تیم شما چطور !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس اس منه دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد دوسش دارم خیلی زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی یعنی غرق در خوشحالیم عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم گر سرم را از تنم سازی جدا باز می گویم که استقلالیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیسی می ره پیش یه پیشگو می گه تیم ما کی قهرمان می شه؟  پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست ما قهرمانیم جام تو دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس گل می خوره می گه زمین صابونیه زمین و پاک می کنن می گه هوا بارونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که من آبی ام عشق ام اینست که استقلالی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که فرهاد گل جای تیشه می زد آن روزها که خسرو در عشق ریشه می زد بی مجتبی به طوفان ما دل سپرده بودیم؟ با آندو از تو قرمز ما گل خورده بودیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرمزا تو دل می گن کاشکی ما آبی می شدیم طفلیا پشیمونن  دم از استغفار می زنن بو دماغ سوخته میاد و قرمزا غیب شدن توی اخبار می شنویم دارن یه جا زار می زنن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب که آسمان آبی را دیدم تازه فهمیدم استقلال چقدر سوراخ سوراخه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیس یه ایران یه تیم پر از دلیران گر چه حریفت قدره اما تو می شی قهرمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شيران ما هستند با يال و کوپال سرخ رنگ کجا ديدي که شيران در بند نخورند سنگ وقتي که از کنار مي گيرند دست و پاي شيران را آيا آنها اينچنين مي توانند کنند جنگ ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف قشنگش بشه هر زمانی می پیچه عطر خوش قهرمانی یه سر و گردن از همه بهتره پرسپولیس از تمام تیما سره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کي از قرمزها شيش تا خورده بود ما که هر چي بگيم نداره سود کي تو دربي اشک مي ريزه مثه رود جيلیز و  ويلزتونو در مياريم مثه فست فود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟ هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه آبی های محلمون دارن اینو جار می زنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه تیم ها پرسپولیس رو گل باران می کنند ! تیم شما چطور !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این اس اس منه دوسش دارم خیلی زیاد قهرمانی بهش میاد دوسش دارم خیلی زیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آبی یعنی غرق در خوشحالیم عشق می ورزم که استقلالیم آسمان گفتا ز قرمز خالیم گر سرم را از تنم سازی جدا باز می گویم که استقلالیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه پرسپولیسی می ره پیش یه پیشگو می گه تیم ما کی قهرمان می شه؟  پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست ما قهرمانیم جام تو دست ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس گل می خوره می گه زمین صابونیه زمین و پاک می کنن می گه هوا بارونیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان گفت که من آبی ام عشق ام اینست که استقلالی ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزها که فرهاد گل جای تیشه می زد آن روزها که خسرو در عشق ریشه می زد بی مجتبی به طوفان ما دل سپرده بودیم؟ با آندو از تو قرمز ما گل خورده بودیم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرمزا تو دل می گن کاشکی ما آبی می شدیم طفلیا پشیمونن  دم از استغفار می زنن بو دماغ سوخته میاد و قرمزا غیب شدن توی اخبار می شنویم دارن یه جا زار می زنن