بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه استقلالی می ره دکه روزنامه فروشی می گه : ببخشید آقا مجله ی قهرمانی استقلال دارید؟ یارو می گه: نه بابا ما مجله هامون خبریه تخیلی نمی آریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرمز تر از آنیم که بی رنگ بمیریم آبی نیستیم که با ننگ بمیریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا آبی ها خون گریه می کنند ! نکن ای صبح طلوع ! نکن ای صبح طلوع!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب پاییزه اس اس غم انگیزه گل های پرسپولیس اشکاشو می ریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه استقلال قهرمان می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به هر چی مرده استقلالیه نامرده وقتی میاد استادیوم شیش تایی برمی گرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس یعنی هواداران عاشق داشتن پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون من سرخه مث  رنگ  بلوز پرسپولیس گاهی وقتا پیش میاد که خواب  پروین می بینم یه پا فوتبالیست میشم تو قلب خواب خودم با بچه هامون توی تمرین می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده ی ما تو داربی وقت گریه ی آبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کز محنت دسته سه بی غمی سرافراز و سرخی، بخندا همی توانا بود هرکه قرمز بود ز شیشتا دل شیر غران بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به استقلالیه می گن درد عشق بدتره یا درد دندون ؟ می گه هنوز تو دربی ۶ تا گل نخوردی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال پرسپولیس چند تا گل به استقلال می زنه ؟ فال گیر: یه لحظه صبر کن ببینم والا تعدادش انقدر زیاده تو فنجون جا نمی شه ! پسر اون لگن وردار بیار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس ای شمع شب افروز عشق ای بهــاریـــن قــصـــه پــیـــروز عــشـق ای ســرور سـیــنــــه هـای پرز و چـــاک ای نــمـــاد رزم و عــظـــم و حس پــاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جلودار تو نیست نمرهء فوتبال تو بیست قرمز رنگ پیرهنت با سرخی خون یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشــتـریـــن رنــگ مـحـبت در وجـود ای کــه پیـــکــارت تعــصـب می ســرود بـــا تــو هســتـــم با ای یــــار نفـیـــس پرسپولیسم پرسپولیسم پرسپولیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از پرسپولیس است جای بچه های استقلالی خیس است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس طرفداران استقلال و پیروزی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز یه استقلالی می ره دکه روزنامه فروشی می گه : ببخشید آقا مجله ی قهرمانی استقلال دارید؟ یارو می گه: نه بابا ما مجله هامون خبریه تخیلی نمی آریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرمز تر از آنیم که بی رنگ بمیریم آبی نیستیم که با ننگ بمیریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا آبی ها خون گریه می کنند ! نکن ای صبح طلوع ! نکن ای صبح طلوع!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب پاییزه اس اس غم انگیزه گل های پرسپولیس اشکاشو می ریزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استقلال قهرمان می شه خدا می دونه که حقشه اگر که جدول برعکس بشه استقلال قهرمان می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قسم به هر چی مرده استقلالیه نامرده وقتی میاد استادیوم شیش تایی برمی گرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس یعنی هواداران عاشق داشتن پرسپولیس یعنی گل سرخ و شقایق کاشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون من سرخه مث  رنگ  بلوز پرسپولیس گاهی وقتا پیش میاد که خواب  پروین می بینم یه پا فوتبالیست میشم تو قلب خواب خودم با بچه هامون توی تمرین می بینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وعده ی ما تو داربی وقت گریه ی آبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کز محنت دسته سه بی غمی سرافراز و سرخی، بخندا همی توانا بود هرکه قرمز بود ز شیشتا دل شیر غران بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به استقلالیه می گن درد عشق بدتره یا درد دندون ؟ می گه هنوز تو دربی ۶ تا گل نخوردی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امسال پرسپولیس چند تا گل به استقلال می زنه ؟ فال گیر: یه لحظه صبر کن ببینم والا تعدادش انقدر زیاده تو فنجون جا نمی شه ! پسر اون لگن وردار بیار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسپولیس ای شمع شب افروز عشق ای بهــاریـــن قــصـــه پــیـــروز عــشـق ای ســرور سـیــنــــه هـای پرز و چـــاک ای نــمـــاد رزم و عــظـــم و حس پــاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی جلودار تو نیست نمرهء فوتبال تو بیست قرمز رنگ پیرهنت با سرخی خون یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشــتـریـــن رنــگ مـحـبت در وجـود ای کــه پیـــکــارت تعــصـب می ســرود بـــا تــو هســتـــم با ای یــــار نفـیـــس پرسپولیسم پرسپولیسم پرسپولیس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجا سخن از پرسپولیس است جای بچه های استقلالی خیس است !