بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب كه يه جا بمونه، ميگنده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب زير پوستش افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب پاكي روي دستش ريخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرش گذشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از آب تكان نميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سر چشمه گله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از دستش نميچكه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب كه يه جا بمونه، ميگنده .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب زير پوستش افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب پاكي روي دستش ريخت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سرش گذشته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از آب تكان نميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از سر چشمه گله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آب از دستش نميچكه !