بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مال پس است و از جان عاصي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماست كه بر ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كيسه خليفه مي بخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كوزه همان برون تراود كه در اوست !  (( گر دايره كوزه ز گوهر سازند ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما عباسي، از ما رقاصي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ؟ ﻫﻪ !!! ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خرس موئي، غنيمته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خر افتاده، خرما پيدا كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از مال پس است و از جان عاصي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از ماست كه بر ماست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كيسه خليفه مي بخشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از كوزه همان برون تراود كه در اوست !  (( گر دايره كوزه ز گوهر سازند ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از شما عباسي، از ما رقاصي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باید گفت : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ؟ ﻫﻪ !!! ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خرس موئي، غنيمته !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خر افتاده، خرما پيدا كرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !