بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !