بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربيارو باقلا بار كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه كه خوردي بايد پاي لرزش هم بشيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه شيرين مال شغاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر به بوسه و پيغام آب نمي خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر باربر، به كه شير مردم در !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر از لگد خر ناراحت نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب بشه باغي كه كليدش چوب مو باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، آخور خود را گم نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا يه عقل زياد بتو بده يه پول زياد بمن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آنكه را عقل دادي چه ندادي و آنكه را عقل ندادي چه دادي ؟  ((خواجه عبدالله انصاري ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همه چيز را به يك بنده نمي ده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتي ها ميده، ور ور جماران هم ، ها ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتي بخواد بده، نميپرسه تو كي هستي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ميخواهد بار را بمنزل برساند من نه، يك خر ديگه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربيارو باقلا بار كن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه كه خوردي بايد پاي لرزش هم بشيني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خربزه شيرين مال شغاله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر به بوسه و پيغام آب نمي خوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر باربر، به كه شير مردم در !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر از لگد خر ناراحت نميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خراب بشه باغي كه كليدش چوب مو باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خر، آخور خود را گم نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا يه عقل زياد بتو بده يه پول زياد بمن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آنكه را عقل دادي چه ندادي و آنكه را عقل ندادي چه دادي ؟  ((خواجه عبدالله انصاري ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همونقدر كه بنده بد داره، بنده خوب هم داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همه چيز را به يك بنده نمي ده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتي ها ميده، ور ور جماران هم ، ها ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتي بخواد بده، نميپرسه تو كي هستي ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نجار نيست اما در و تخته رو خوب بهم ميندازه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ميخواهد بار را بمنزل برساند من نه، يك خر ديگه !