بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير سرش بلنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير دمش سست است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير پاي كسي پوست خربزه گذاشتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اندزش زمين است و رواندازش آسمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر طرف كه كشته شود اسلام است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زور دار پول نميخواد، بي زور هم پول نميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زور داري، حرفت پيشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورش بخر نميرسه پالون خر را بر ميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زني كه جهاز نداره، اينهمه ناز نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و شوهر جنگ كنند، ابلهان باور كنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نجيب گرفتن آسونه، ولي نگهداريش مشكله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگوله پاي تابوت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن سليطه سگ بي قلاده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جوان را تيري به پهلو نشيند به كه پيري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بيوه را ميوه اش ميخواهند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير سرش بلنده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير دمش سست است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير پاي كسي پوست خربزه گذاشتن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زير اندزش زمين است و رواندازش آسمون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زهر طرف كه كشته شود اسلام است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زور دار پول نميخواد، بي زور هم پول نميخواد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زور داري، حرفت پيشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورش بخر نميرسه پالون خر را بر ميداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زني كه جهاز نداره، اينهمه ناز نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن و شوهر جنگ كنند، ابلهان باور كنند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن نجيب گرفتن آسونه، ولي نگهداريش مشكله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگوله پاي تابوت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن سليطه سگ بي قلاده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن جوان را تيري به پهلو نشيند به كه پيري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن بيوه را ميوه اش ميخواهند !