بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر كچل و عرقچين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر كچل را سنگي و ديوانه را دنگي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قبرم كثافت نكن از فاتحه خواندنت گذشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قبري گريه كن كه مرده توش باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش را پيراهن هم نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش جنگه اما دلش تنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش بوي قرمه سبزي ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش به كلاش ميارزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش به تنش زيادي ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر زلف تو نباشد سر زلف دگري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را قمي مي شكنه تاوانش را كاشي ميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خر باش، صاحب زر باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر حليم روغن ميرود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تراشي را از سر كچل ما ميخواد ياد بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پيري و معركه گيري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بيگناه، پاي دار ميره اما بالاي دار نميره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر كچل و عرقچين !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر كچل را سنگي و ديوانه را دنگي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قبرم كثافت نكن از فاتحه خواندنت گذشتم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر قبري گريه كن كه مرده توش باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش را پيراهن هم نميدونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش جنگه اما دلش تنگه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش بوي قرمه سبزي ميده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش به كلاش ميارزه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرش به تنش زيادي ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر زلف تو نباشد سر زلف دگري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را قمي مي شكنه تاوانش را كاشي ميده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خر باش، صاحب زر باش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر حليم روغن ميرود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر تراشي را از سر كچل ما ميخواد ياد بگيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر پيري و معركه گيري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بيگناه، پاي دار ميره اما بالاي دار نميره !