بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند. مثل روسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم درستکار به خاطر یک قطعه استخوان خود را به سگ تبدیل نمیکند . ضرب المثل دانمارکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر کار باید بداند کجا باید ترمز کرد . ضرب المثل فرانسوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست زمان احتیاج، دوست حقیقی است. ضرب المثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. ضرب‌المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جای داده. ضرب المثل پاکستانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن، صحبت با خودمان است. یک مثل اسپانیایی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختی و همواری را با هم پذیرا شو. ضرب المثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی. مثل آلمانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علمی که تو را اصلاح نکند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد وبال است . ضرب المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! ضرب‌المثل ولزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی و شب، مادران تفکرند .ضرب المثل هندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنبل عصای شیطان است .ضرب المثل ولزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست. ضرب المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه پیش قاضی نروی، پشت سر قانون راه برو.(ضرب المثل انگلیسی)

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آینده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشیند. مثل روسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم درستکار به خاطر یک قطعه استخوان خود را به سگ تبدیل نمیکند . ضرب المثل دانمارکی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان در هر کار باید بداند کجا باید ترمز کرد . ضرب المثل فرانسوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست زمان احتیاج، دوست حقیقی است. ضرب المثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستی یک شمع روشن کن. ضرب‌المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقل زبانش را در قلب و احمق در دهان جای داده. ضرب المثل پاکستانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کردن، صحبت با خودمان است. یک مثل اسپانیایی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سختی و همواری را با هم پذیرا شو. ضرب المثل انگلیسی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن در گل و لای ننگ نیست. ننگ در این است که آنجا بمانی. مثل آلمانی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علمی که تو را اصلاح نکند گمراهی است و مالی که تو را سود ندهد وبال است . ضرب المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! ضرب‌المثل ولزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی و شب، مادران تفکرند .ضرب المثل هندی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تنبل عصای شیطان است .ضرب المثل ولزی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موفق لاقید نیست وانسان لاقید موفق نیست. ضرب المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای اینکه پیش قاضی نروی، پشت سر قانون راه برو.(ضرب المثل انگلیسی)