بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موريانه همه چيز خونه را ميخوره جز غم صاحب خونه را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميگم نره تو ميگي بدوش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميگم خواجه ام تو ميگي چند تا چه داري ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كجا و خليفه در بغداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بيگانگان هرگز ننالم --- كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد .  [[ حافظ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم --- تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال . [[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملا نصرالدين صنار ميگرفت سگ اخته ميكرد يكعباسي ميداد ميرفت حموم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشكل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه سيب سرخ  براي دست چلاق خوبه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس به فضله ش بشينه تا مورچه خور دنبالش ميدوه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفرداتش خوبه اما مرده شور تركيبشو ببره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز خر خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معما چو حل گشت آسان شود !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موريانه همه چيز خونه را ميخوره جز غم صاحب خونه را !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميگم نره تو ميگي بدوش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ميگم خواجه ام تو ميگي چند تا چه داري ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من كجا و خليفه در بغداد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از بيگانگان هرگز ننالم --- كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد .  [[ حافظ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم --- تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال . [[ سعدي ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملا نصرالدين صنار ميگرفت سگ اخته ميكرد يكعباسي ميداد ميرفت حموم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشكل !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگه سيب سرخ  براي دست چلاق خوبه ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس به فضله ش بشينه تا مورچه خور دنبالش ميدوه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مفرداتش خوبه اما مرده شور تركيبشو ببره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغز خر خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معما چو حل گشت آسان شود !