بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد. ضرب المثل ژاپنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلمه محبت آمیز می تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. ضرب المثل اسپانیائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. ضرب المثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثل شرقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن . مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سند پاره میشود، قول پاره نمیشود. مثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد. مثل اسکاتلندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. مثل آرژانتینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. مثل چینی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد. ضرب المثل ژاپنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کلمه محبت آمیز می تواند همه زمستان انسان را گرم کند. ضرب المثل ژاپنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. مثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که فقط به کمک چشم دیگران می بیند گول می خورد. مثل فرانسوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به جلوی رویش نگاه نمی کند عقب می ماند. مثل اسپانیولی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگارش اندیشه ها، سرمایه آینده است. ضرب المثل اسپانیائی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار ریشه های تلخ و میوه شیرین دارد. ضرب المثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات حباب آبند و اعمال قطره طلا . ضرب المثل شرقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگربه خاموش کردن آتش میروی، لباس علفی برتن مکن . مثل چینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سند پاره میشود، قول پاره نمیشود. مثل آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا زمانیکه امروز مبدل به فردا شود انسان‌ها از سعادتی که در این دم نهفته است غافل خواهند بود. ضرب‌المثل چینی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تپه ای وجود ندارد که سراشیبی نداشته باشد. مثل اسکاتلندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. ژاپنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که حرف می زند می کارد و آنکه گوش می دهد درو می کند. مثل آرژانتینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرز برزگ زندگی ممکن است سرم را بشکند اما گردنم را خرد نمی کند. مثل چینی