بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاه را كه به هوا بيندازي تا پائين بيايد هزار تا چرخ ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ سر لونه خودش قارقار نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت ميگفت : من  جراحم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ خواست راه رفتن كبك را ياد بگيره راه رفتن خودش هم يادش رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ از وقتي بچه دار شد ، شكم سير بخود نديد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ آمد چريدن ياد بگيره پريدن هم يادش رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفگيرش به ته ديگ خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشاش يكي نوحه ميخونه، يكي سينه ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشات جفت ، حرفات مفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفتر صناري،  ياكريم نميخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كف دستي كه مو نداره از كجاش ميكنند ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفاف كي دهد اين باده بمستي ما --- خم سپهر تهي شد ز مي پرستي ما .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشته از بسكه فزونست كفن نتوان كرد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاه را كه به هوا بيندازي تا پائين بيايد هزار تا چرخ ميخوره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كل اگر طبيب بودي سر خود دوا نمودي !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ سر لونه خودش قارقار نميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ، روده خودش در آمده بود اونوقت ميگفت : من  جراحم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ خواست راه رفتن كبك را ياد بگيره راه رفتن خودش هم يادش رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ از باغمون قهر كرد، يك گردو منفعت ما !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ از وقتي بچه دار شد ، شكم سير بخود نديد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كلاغ آمد چريدن ياد بگيره پريدن هم يادش رفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفگيرش به ته ديگ خورده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشاش يكي نوحه ميخونه، يكي سينه ميزنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفشات جفت ، حرفات مفت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفتر صناري،  ياكريم نميخونه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كف دستي كه مو نداره از كجاش ميكنند ؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كفاف كي دهد اين باده بمستي ما --- خم سپهر تهي شد ز مي پرستي ما .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشته از بسكه فزونست كفن نتوان كرد !