بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز كه خوار آيد يكروز به كار آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست ! --- ورنه تشريف توبر بالاي كس كوتاه نيست .[[ حافظ ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه نصيب است نه كم ميدهند --- ور نستاني به ستم ميدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ميگم نره، بازم ميگه بدوش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه مار از پونه بدش مياد بيشتر در لونه اش سبز ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه كه پيدا ميكنه خرج اتينا ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه كني بخود كني گر همه نيك و بد كني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه رشتم پنبه شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دير نپايد دلبستگي را نشايد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه در ديگ است به چمچه مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دختر همسايه چل تر، براي ما بهتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خورده نريده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خدا خواست همان شود --- هر چه دلم خواست نه آن شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه پول بدي آش ميخوري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بگندد نمكش ميزنند --- واي به وقتي كه گندد نمك !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز كه خوار آيد يكروز به كار آيد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست ! --- ورنه تشريف توبر بالاي كس كوتاه نيست .[[ حافظ ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه نصيب است نه كم ميدهند --- ور نستاني به ستم ميدهند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ميگم نره، بازم ميگه بدوش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه مار از پونه بدش مياد بيشتر در لونه اش سبز ميشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه كه پيدا ميكنه خرج اتينا ميكنه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه كني بخود كني گر همه نيك و بد كني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه رشتم پنبه شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دير نپايد دلبستگي را نشايد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه در ديگ است به چمچه مياد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دختر همسايه چل تر، براي ما بهتر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خورده نريده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه خدا خواست همان شود --- هر چه دلم خواست نه آن شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه پول بدي آش ميخوري !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه بگندد نمكش ميزنند --- واي به وقتي كه گندد نمك !