بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه خيانت ورزد دستش در حساب بلرزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه خري نداره غمي نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه خربزه ميخوره پاي لرزش هم ميشينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه تنها قاضي رفت خوشحال بر ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به اميد همسايه نشست گرسنه ميخوابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه بيك كار، بهمه كار - هر كه بهمه كار بهيچ كار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه بامش بيش برفش بيش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه با مادر خود زنا كنه با دگران چها كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست ... )) [[ حافظ ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب شب قدر است اگر قدر بداني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سگ در خونه صاحابش شيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سركه اي از آب، ترش تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سرازيري يك سر بالائي داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتي، آمدي داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دودي از كباب نيست !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس ضرب المثل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه خيانت ورزد دستش در حساب بلرزد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه خري نداره غمي نداره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه خربزه ميخوره پاي لرزش هم ميشينه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه تنها قاضي رفت خوشحال بر ميگرده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه به اميد همسايه نشست گرسنه ميخوابه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه بيك كار، بهمه كار - هر كه بهمه كار بهيچ كار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه بامش بيش برفش بيش !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كه با مادر خود زنا كنه با دگران چها كنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي پنجروزه نوبت اوست ! (( دور مجنون گذشت و نوبت ماست ... )) [[ حافظ ]]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كس از هر جا رونده است با ما برادر خونده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب شب قدر است اگر قدر بداني !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سگ در خونه صاحابش شيره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سركه اي از آب، ترش تره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر سرازيري يك سر بالائي داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر رفتي، آمدي داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر دودي از كباب نيست !