بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بخیر هستیم ♥ صبح بخیر تمام دل بستگیم♥ صبح بخیرامید فردا ♥ صبح بخیر تمام سهم من از دنیا ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبح قشنگت آسمونی/گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی … ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است ! صبحت بخیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحا که تو می خوابی/من همیشه بیدارم تو خواب بد می بینی/من دنبال یه کارم تو تنبلی و بدحال/من خوشحالم و سرحال پاشو دیگه تنبل پیشاپیش صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلامبه تو که محکوم به دوست داشتنی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح بخیر هستیم ♥ صبح بخیر تمام دل بستگیم♥ صبح بخیرامید فردا ♥ صبح بخیر تمام سهم من از دنیا ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبح قشنگت آسمونی/گلم چشماتو باز کن خواب نمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح به خیر به این دنیای پر هیجان خوش اومدی بلند شو دنیای خوبی رو برای خودت بساز بلند شو که دیگران منتظرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی … ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است ! صبحت بخیر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.به وسعت آخرعشق،دوستت دارم.صبحت بخیرعزیزترین آدم دنیای من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام آفتاب من صبح زیبات بخیر آفتاب من اجازه میدن امروز من شروع بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحا که تو می خوابی/من همیشه بیدارم تو خواب بد می بینی/من دنبال یه کارم تو تنبلی و بدحال/من خوشحالم و سرحال پاشو دیگه تنبل پیشاپیش صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره دمادم غروبی ای مهوش غزالها ای ترانه ساز هستی ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند سلام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به غنچه ای که صبحدم به خنده باز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند و سلامبه تو که محکوم به دوست داشتنی.