بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشقم"  عاشقانه هایم کجا  به پای صبح بخیر هایت  می رسد تو لب باز کنی تمام غزل های دنیا از صبح بخیر هایت می ریزد صبح بخیر زندگیم❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در آهنگ صبح شعـرے باید گفت پُر از طلوع قصہ اے باید گفت  پُر از هیجان و ترانہ باید خواند پُر از پرواز صبحتان پُراز احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته هایی در‌قالب انسان در‌این دنیا افریده شدند تا انگیزه ای برای شروع صبح دیگران باشند صبحت بخیر فرشته ی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم تمام شهر را باخبر کنم که بدانند صبح بخیر هایت با من چه میکند عجب آشوبی میشود دلم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به پیچکی که صبح دست سبز او به سوی آسمان بی کران دراز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟! گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!! خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی… صبح نازت بخیر نانازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحا که تو میخوابی ، من همیشه بیدارم تو خواب بد میبینی ، من دنبال یه کارم تو تنبلی و بدحال ، من خوشحالم و سرحال پاشو دیگه تنبل پیشاپیش صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش! سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم یکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟ ما منتظریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس صبح

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشقم"  عاشقانه هایم کجا  به پای صبح بخیر هایت  می رسد تو لب باز کنی تمام غزل های دنیا از صبح بخیر هایت می ریزد صبح بخیر زندگیم❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز در آهنگ صبح شعـرے باید گفت پُر از طلوع قصہ اے باید گفت  پُر از هیجان و ترانہ باید خواند پُر از پرواز صبحتان پُراز احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرشته هایی در‌قالب انسان در‌این دنیا افریده شدند تا انگیزه ای برای شروع صبح دیگران باشند صبحت بخیر فرشته ی من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم تمام شهر را باخبر کنم که بدانند صبح بخیر هایت با من چه میکند عجب آشوبی میشود دلم..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به پیچکی که صبح دست سبز او به سوی آسمان بی کران دراز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحت بخیر عزیزم ، برات چایی بریزم؟! گولت زدم عزیز جون ، تو که نیستی خونمون!! خوب بیــــــــــد (صبحت بخیر عزیزم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی… صبح نازت بخیر نانازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبحا که تو میخوابی ، من همیشه بیدارم تو خواب بد میبینی ، من دنبال یه کارم تو تنبلی و بدحال ، من خوشحالم و سرحال پاشو دیگه تنبل پیشاپیش صبحت بخیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای دل نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش! سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور باران، ای طراوت بی کران روزت به خیر باد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی که با سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ای کهنه عشق من که یاد تو چه پا برجاست سلام بر روی ماه تو عزیز دل سلام از ماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، ببخشید ما داشتیم تو کوچه اس ام اس بازی میکردیم یکی از سلاما افتاد تو خونتون ! میشه پسش بدین !؟؟ ما منتظریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم و تو خودت را در آینه من آبی بیا برویم باورمان را قدم بزنیم تا شانه های خیابان خیال کنند جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام بر تو که عاشق سلام بر تو که شیدا سلام بر تو که خوابی سلام بر تو که رویا سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا سلام راوی غم ها سلام عاشق شیدا